Partner serwisu
17 sierpnia 2017

LOTOS: Większe zyski, mniejsze zadłużenie

Kategoria: Z życia branży

W pierwszym półroczu 2017 roku LOTOS wypracował ok. 1.372 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO (+26% r/r, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+71% r/r). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 749 mln zł (+9% r/r).

LOTOS: Większe zyski, mniejsze zadłużenie

Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w pierwszej połowie bieżącego roku 870 mln zł i były niższe w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 80 mln zł, z uwagi na koszty planowanego postoju remontowego.

Zadłużenie netto spółki (na dzień 30 czerwca 2017 r.) kształtowało się na poziomie 4,1 mld zł (spadek o 700 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wskaźnik długu netto do kapitału własnego ogółem wyniósł 43,8% (stan na 30 czerwca br.) w stosunku do 55,9% na koniec 2016 r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,4x w porównaniu do 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku).

Powołanie spółki LOTOS Upstream

Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wydobywczym LOTOS podjął decyzję o restrukturyzacji tego obszaru w oparciu o wyspecjalizowaną spółkę holdingową – LOTOS Upstream. Nowa spółka będzie kontrolować udziały w spółkach operacyjnych segmentu wydobywczego  i jako właściciel aktywów finansowych niezbędnych dla realizacji strategii, będzie stanowić platformę rozwoju całego obszaru wydobycia w grupie kapitałowej LOTOS, przede wszystkim w zakresie organizacji finansowania nowych projektów wydobywczych.

Dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 2 kw. 2017 r. 25,55 tys. boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej) i było niższe o 5,4% r/r. W całym pierwszym półroczu 2017 r. spółka wydobyła w sumie blisko 4,6 mln boe. Oczyszczony wynik operacyjny segmentu wydobywczego wyniósł w 2 kw. br. blisko 133 mln zł (+146% r/r), a oczyszczony wynik EBITDA 213 mln zł (+10% r/r).

LOTOS sprzedaje coraz więcej oleju napędowego w Polsce

Wykorzystanie zdolności przerobowych gdańskiej rafinerii kształtowało się w  2 kw. br. po remoncie powyżej nominału . Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób na poziomie 2 217 tys. ton ropy naftowej.

Sprzedaż produktów naftowych LOTOSU w 2 kw. 2017 r. wyniosła ok. 2 537tys. ton i była o zaledwie 3,9% r/r niższa, pomimo postoju remontowego rafinerii. Warto podkreślić że LOTOS zwiększył w analizowanym okresie krajową sprzedaż oleju napędowego o ponad 25%. Wzrost ten jest bezpośrednią konsekwencją uszczelnienia systemu podatkowego i eliminacji z rynku nielegalnych importerów. 

W 2 kw. 2017 r. finalizowano prace projektowe oraz zakupy i dostawy urządzeń i materiałów dla głównych instalacji Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja): koksowania i odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowosku (HVDU). Trwały prace budowlano-montażowe w ramach umów na budowę głównych i pomocniczych instalacji projektu. W czerwcu zakończono prace montażowe instalacji produkcji tlenu. Dokonano także odbioru końcowego nowego budynku stacji elektroenergetycznej. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest w pierwszej połowie 2018 r.

Na koniec czerwca 2017 r. stan zaawansowania prac Projektu EFRA (uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe) wyniósł 76,8%.

Stacje LOTOS nr 1 w rankingu ARC Rynek i Opinia

Sieć stacji LOTOS uzyskała najlepszy wynik w rankingu satysfakcji klientów stacji paliw przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia w maju tego roku. Z usług stacji LOTOS zadowolonych było 80% ankietowanych klientów sieci. W badaniu kierowcy potwierdzili, że największy wpływ na ich satysfakcję mają: jakość paliw, jakość obsługi, oznakowanie stacji, czystość oraz gęstość sieci.

W 2 kw. 2017 r. obszar detaliczny LOTOSU wykazał zysk operacyjny w wysokości 23,6 mln zł (+110,7% r/r), a wynik EBITDA wyniósł 42 mln zł (+47,9% r/r).  Ww. wzrosty wynikały m.in. z wyższego wolumenu sprzedanych paliw. Wolumen sprzedaży paliw, zrealizowany przez sieć stacji LOTOS, wyniósł w analizowanym okresie 292,4 tys. ton (+7,8% r/r).

źródło: inf. prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ