Partner serwisu
02 marca 2015

BASF zwiększa zyski

Kategoria: Z życia branży

– Osiągnęliśmy cel, jaki wyznaczyliśmy sobie na rok 2014: zwiększyliśmy zyski pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Europie. Firma rozwijała się, generując dochody. Jeszcze bardziej wzmocniliśmy naszą pozycję w sektorze chemikaliów i poprawiliśmy osiągane marże. Mamy pełną kontrolę nad kosztami. To niezwykłe osiągnięcie zawdzięczamy całemu zespołowi firmy BASF - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE

BASF zwiększa zyski

Wartość sprzedaży osiągnięta przez Grupę BASF w IV kwartale 2014 roku (18 mld EUR) była niemalże taka sama jak wynik sprzed roku (IV kwartał 2013: 18,1 mld EUR). Wielkość sprzedaży wzrosła o 1%.

Kluczową rolę w osiągnięciu lepszych wyników odegrał dział Katalizatorów, jak również segmenty: Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. Dodatnie różnice kursowe (plus 2%) nie mogły skompensować spadku cen sprzedaży (minus 4%) spowodowanego głównie niższą ceną ropy naftowej. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 40 mln EUR do kwoty 1,5 mld EUR (IV kwartał 2013: 1,4 mld EUR). Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się szczególnie wyraźnie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w segmentach Chemicals oraz Agricultural Solutions.

Wartość sprzedaży (74,3 mld EUR) była w roku 2014 taka sama jak rok wcześniej (2013: 74,0 mld EUR). Wielkość sprzedaży wzrosła w roku 2014 we wszystkich segmentach. Ogólne wielkości wzrosły o 4%. Ceny spadły o 3%, głównie ze względu na znaczącą obniżkę cen ropy naftowej i gazu. Ujemne różnice kursowe spowodowały niższy wzrost sprzedaży niemal we wszystkich działach firmy.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł w roku 2014 o 280 mln EUR, do kwoty 7,4 mld EUR. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami w branży chemikaliów, na którą składają się takie segmenty jak Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Zysk operacyjny wzrósł o 466 mln EUR w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnął poziom 7,6 mld EUR. Zysk netto wyniósł 5,2 mld EUR, przewyższając zeszłoroczny wynik 4,8 mld EUR. Zysk na akcję zwiększył się z 5,22 do 5,61 EUR. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 5,44 EUR w porównaniu do 5,31 EUR w roku poprzednim.

– Konsekwentnie realizujemy naszą politykę dotyczącą dywidend. Na Dorocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,80 EUR na akcję - zauważył Bock. Będzie ona zatem o 3,7% wyższa niż w zeszłym roku. Uwzględniając cenę akcji na koniec 2014 roku, papiery wartościowe firmy BASF po raz kolejny wygenerowały wysoką dywidendę wynoszącą 4,0%.

Prognoza na rok 2015

– Prognoza na rok obrotowy 2015 obarczona jest dużą dozą niepewności. Ceny ropy naftowej i innych surowców podlegają znacznym wahaniom, podobnie jak kursy wymiany walut. Tempo wzrostu gospodarczego krajów rozwijających się spadło, gospodarka światowa cierpi z powodu konfliktu geopolitycznego. Niemniej jednak spodziewamy się, że w roku 2015 gospodarka ogólnoświatowa będzie rozwijać się nieco szybciej niż to miało miejsce w roku 2014. Podobnych wzrostów oczekujemy również w odniesieniu do produkcji przemysłowej i sektora chemicznego – powiedział Bock. Jednym z powodów takich oczekiwań są niższe ceny ropy naftowej. Spółka zakłada następujące wskaźniki gospodarcze na rok 2015 (wartości za rok ubiegły podano w nawiasach):

Globalny wzrost gospodarczy: +2,8% (+2,5%)
Wzrost globalnej produkcji chemicznej (bez branży farmaceutycznej): +4,2% (+4,0%)
Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,20 USD za 1 EUR (1,33 USD za 1 EUR)
Średnia cena ropy naftowej (Brent) 60-70 USD za baryłkę (99 USD za baryłkę)

– Gospodarka światowa nadal będzie narażona na wysoki poziom ryzyka. Działając w tak zmiennym i niepewnym środowisku, pragniemy osiągnąć dobre rezultaty i nieznacznie zwiększyć sprzedaż w 2015 roku - dodał Bock. Oczekuje się, że zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnie w roku 2015 poziom z roku poprzedniego. Firma spodziewa się znacznie lepszych wyników działów Performance Products, Functional Materials & Solutions oraz Agricultural Solutions. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wygenerowany w segmencie Chemicals, prawdopodobnie ulegnie niewielkiemu obniżeniu z powodu wydatków poniesionych na uruchomienie kilku zakładów. Oczekuje się, że udział działu Oil & Gas w zyskach firmy będzie znacznie niższy ze względu na spadek cen ropy naftowej.

Źródło, fot.: BASF

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ