Partner serwisu
07 sierpnia 2014

200 mln zł na projekty z metalami nieżelaznymi

Kategoria: Innowacje i nauka

Nawet na 200 mln zł dofinansowania mogą liczyć naukowcy z innowacyjnymi pomysłami dla przemysłu metali nieżelaznych.

200 mln zł na projekty z metalami nieżelaznymi

‒ Nasze złoże jest niezwykle trudne i bez partnerów ze strony naukowej projektowej nie bylibyśmy w stanie tak efektywnie go eksploatować, przerabiać i wytwarzać naszych produktów – podkreśla Agata Juzyk, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w KGHM Polska Miedź.

Wspólne granty
CuBR to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i KGHM

‒ Obie strony wspólnie stworzą budżet i będą definiowały wyzwania, które stoją przed sektorem metali nieżelaznych w Polsce. Na te wyzwania odpowiadać mają innowacyjne jednostki naukowe i przedsiębiorstwa z całego kraju – informuje dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w KGHM Polska Miedź.

200 mln złoty na granty
Budżet programu CuBR to łącznie 200 mln zł, KGHM może też przyznać dodatkowe wynagrodzenie wybranym projektom. Fundusze są dostępne w trzech konkursach, a w każdym z nich w czterech niezależnych dziedzinach, m.in. w górnictwie i geologii oraz przeróbce rud. W pierwszym konkursie zakończyła się już procedura oceny merytorycznej wniosków, a nabór wniosków do drugiego konkursu rozpoczął się 24 lipca i potrwa do 22 września. Planowany jest jeszcze jeden konkurs. Cały program potrwa 10 lat, a Juzyk dodaje, że sama procedura rozstrzygania konkursów może trwać nawet dwa lata.

Do 2020 10 innowacyjnych programów
To nie jedyna inicjatywa finansowania naukowców zajmujących się badaniami dla przemysłu surowcowego. Komisja Europejska wspiera ten obszar poprzez inicjatywę „EIP on Raw Materials”, w ramach której do 2020 r. ma zostać wdrożonych do 10 innowacyjnych programów pilotażowych dotyczących np. wydobycia lub recyclingu metali oraz co najmniej trzy metody zastąpienia rzadkich surowców.

‒ Bardzo mocno zaangażowaliśmy się w tworzenie Węzła Wiedzy i Innowacji w zakresie surowców mineralnych. Udało nam się przekonać partnerów konsorcjum, którzy pochodzą z 11 krajów, żeby jedno z tzw. colocation centers było we Wrocławiu, czyli w centrum przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Będziemy bardzo starali się rozwijać ten przemysł i tworzyć wokół KGHM-u ekosystem, który nie tylko będzie zapewniał sukces i rozwój naszej firmie, lecz także szeregowi mniejszych podmiotów, które działają i dostarczają nowych technologii – zapowiada Juzyk.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
Takim przedsięwzięciem jest powołany w połowie lipca Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Umowę powołującą tę organizację podpisało 17 uczelni, w tym liderzy konsorcjum, czyli Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza. W ramach Instytutu współpracować będą też dwa ośrodki badawcze oraz trzy przedsiębiorstwa, w tym właśnie KGHM.

Promocja polskich naukowców za granicą
Jak podkreśla Juzyk, właśnie takiej współpracy oczekują naukowcy. Ocenia, że są oni gotowi na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a dzięki wsparciu biznesu mogą lepiej nakierować swoje wysiłki badawcze. KGHM skorzysta nie tylko w Polsce – dyrektor obiecuje, że spółka będzie promować polskich naukowców również poza granicami przy swoich międzynarodowych projektach.

Juzyk oczekuje, że dużą rolę we wspieraniu takich inicjatyw będą miały środki unijne. W perspektywie budżetowej 2014-2020 pieniądze w Brukseli mają być nakierowane na promowanie innowacyjności.

Horyzont 2020
Spółka będzie również uczestniczyła w programie „Horyzont 2020”. Jest on organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w jego ramach na badania i rozwój dostępnych będzie nawet 80 mld euro z funduszy unijnych.

 

Źródło: newseria.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ