Partner serwisu
25 maja 2022

Nowoczesne podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu

Kategoria: XV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

Wizja, strategia, systemowe zbieranie i analizowanie danych, zarządzanie wiedzą, ciągłe doskonalenie – to niektóre z czynników cechujących nowoczesne podejście do UR. Referat na ten temat otworzył XV Konferencję Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym.

Nowoczesne podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu

Firma chcąca wdrażać nowoczesne podejście do zarządzania utrzymaniem ruchu musi opierać się na współpracy. Cała organizacja naszego pionu techniki ma interdyscyplinarną wymianę wiedzy niejako w swym krwioobiegu – mówił autor prezentacji – Tomasz Branicki, dyrektor ds. techniki w LOTOS Asfalt Sp. z o.o. – Wdrożyliśmy strukturę macierzową, co ułatwia wspomnianą współpracę, pomaga w zarzadzaniu wiedzą – a jesteśmy przecież otoczeni masą danych i dużą trudnością jest dziś dotarcie do odpowiednich informacji, przeanalizowanie ich, wyciągnięcie wniosków i wdrożenie rozwiązań. To jedno z największych wyzwań w świecie techniki – podkreślał prelegent.

 

Wizja i misja

– Każda organizacja powinna mieć jasno określony kierunek. I każdy z jej członków winien go znać. Istotne są tu jasno postawione i komunikowane pracownikom cele, wskaźniki, miary sukcesu – wyliczał dyrektor Branicki. Podkreślał, że w Pionie techniki LOTOS Asfalt tworzone są podwaliny wizji organizacji. Corocznie wyznaczane są cele kluczowe dla każdej komórki organizacyjnej. – Jesteśmy także konsekwentni we wdrażaniu strategii zarządzania niezawodnością, jak i strategii predictive i proactive maintenance. Kiedyś w organizacjach codziennością było gaszenie pożarów, myślenie reaktywne. To dziś już pieśń przeszłości. Obecnie musimy wyprzedzać problemy, stosując wszystkie możliwe narzędzia, które mogą nam tu pomóc – zaznaczał dyr. Branicki.

 

Organizacja zbierająca i analizująca dane

Podczas referatu kilkukrotnie podkreślono wagę gromadzenia danych, ich selekcji, by stały się one wiedzą. – Jak praktycznie radzimy sobie z tym procesem? Pomaga nam tu program RBI, umożliwiający umiejętne wykorzystanie zgromadzonych informacji – mówił Tomasz Branicki. Spółka posiada także program LDAR – do wykrywania emisji niezorganizowanej, dziś wykorzystywany również do predykcji zdarzeń awaryjnych i na podstawie zlokalizowanych nieszczelności. Służby techniczne w LOTOS Asfalt wykorzystują ponadto systemem monitorowania oraz planowego usuwania napraw tymczasowych oraz programem SZEOR, pomagającym w zarządzaniu bazą wiedzy o stanie technicznym aparatów i rurociągów.

 

Organizacja ucząca się

Jak wspomniałem, staramy się zarządzać wiedzą. Mija właśnie 20 lat, odkąd wprowadziliśmy tworzenie raportów awaryjnych jako wynik analizy nietypowych lub nieplanowanych zdarzeń technicznych i eksploatacyjnych. Do tej pory wykonaliśmy ich ponad 400 – to olbrzymia baza wiedzy – podkreślał dyrektor z LOTOS Asfalt.

W LOTOS Asfalt istotne jest również wyznaczanie i eliminacja „słabych ogniw”, wykonywanie analiz przyczyn powtórnych remontów w formie raportów PRU, opracowane są standardy techniczne oraz instrukcje organizacyjne, które stanowią bazę wiedzy technicznej i organizacyjnej wykorzystywanej podczas realizacji procesów remontowych i inwestycyjnych.

 

Nowoczesne rozwiązania

Prelegent wspomniał, że firma korzysta z nowinek technicznych. – Jesteśmy otwarci na nowoczesność. LOTOS to organizacja wykorzystująca trendy, innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Wdrażamy m.in. nowoczesne techniki pomiarowe do oceny stanu technicznego – w ostatnim PR2022 wykorzystano 24 techniki badawcze, w tym np. 3D skan i RTD (radiografia cyfrowa) – wymieniał T. Branicki. Przypomniał również o niedawno uruchomionym pilotażowym projekcie wykorzystującym techniki sztucznej inteligencji i myślenia maszynowego do monitorowania i predykcji degradacji oraz symulacyjnego określenia przyszłych stanów awaryjnych – to tzw. „Cyfrowy bliźniak”.

 

Organizacja nastawiona na ciągłe doskonalenie

W czasie referatu podane zostały przykłady pokazujące, jak LOTOS rozumie tzw. continuous improvement. To m.in.:

1. Walidacje analiz RBI – aktualizacja Programu Badań Eksploatacyjnych w oparciu o nowe wyniki badań i doświadczenia eksploatacyjne (np. zmiany parametrów pracy, awarie itp.).

2. Wdrażanie wniosków z raportów awaryjnych, raportów powtórnych remontów, analiz słabych ogniw.

3. Systemowe ukierunkowanie na ciągłą poprawę niezawodności: monitorowanie dostępności urządzeń, wyznaczone role wspierające procesy niezawodnościowe – koordynatorzy ds. niezawodności, inżynierowie ds. korozji, inżynierowie ds. RBI.

4. Systemowe podsumowania kluczowych projektów w celu wdrażania wniosków do poprawy efektywności przy kolejnych realizacjach.

 

Organizacja kształtująca kompetencje

Bardzo ważne, by nadążać za postępem technicznym, budować kompetencje, budować kulturę organizacji. W LOTOS Asfalt:

  • Zdefiniowano i spersonalizowano kompetencje kluczowe dla organizacji.
  • Określono minimalne wymagania kompetencyjne dla stanowisk w organizacji.
  • Zapewniono wiedzę bazową w postaci instrukcji i standardów postępowania.
  • Zbudowano pilotażowy plan szkoleniowy w kierunku standaryzacji wiedzy na określonych stanowiskach.
  • Zagwarantowano bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.
  • Wdrożono kulturę wspierającą pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

 

Organizacja zarządzająca zasobami

– Dziś niezbędne jest mądre zarządzanie, by rozwijać zasoby dla dobra organizacji. Dostrzegamy oczywiście problem braku kadr, nie jest łatwo też stosować wszystkie dostępne narzędzia, gdyż podlegamy standardom korporacyjnym, ale staramy się uatrakcyjniać pracę dla nowych pokoleń, wymagających innych standardów – mówił dyrektor Branicki. W LOTOS m.in. określono możliwe ścieżki kariery zawodowej, zapewniono „kontrolowaną” swobodę działania, bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Zdefiniowano i rozpowszechniono wiedzę o wynagrodzeniach odpowiadających poszczególnym poziomom stanowisk. – Ponadto kształtujemy strukturę organizacyjną i procesów wykorzystujących naturalne predyspozycje i kwalifikacje – wskazywał referent.

– W swym wystąpieniu przedstawiłem kilka przykładów, jak zarządzamy obszarem UR. Z pewnością popełniamy błędy, ale wyciągamy z nich wnioski. Dowodem na docenienie naszych sukcesów jest wyróżnienie, niedawno przyznane przez UDT, za osiągnięcie wysokich standardów zarządzania stanem technicznym. To pokazuje, że gdy organizacja ma wizję, konsekwentnie ją wdraża – przynosi to efekty, które są dostrzegane – zakończył Tomasz Branicki.

 

***

XV Konferencja Naukowo Techniczna Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym odbywa się 25-26 maja 2022 r. w hotelu Mercure w Gdyni. Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o. Rolę Honorowego Gospodarza pełni Grupa LOTOS SA. Partnerem Branżowym jest Grupa Azoty S.A.

fot. Grupa LOTOS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ