Partner serwisu
23 czerwca 2014

Szansa dla Polski – złoża węglowodorów

Kategoria: Paliwa

Złoża konwencjonalne w Polsce znajdują się niemal wyłącznie na zachód od linii Tornquista-Teisseyre’a – nad Bałtykiem, w Wielkopolsce oraz w Zapadlisku Przedkarpackim i w Karpatach. Jedynym wyjątkiem są złoża położone w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku.

Szansa dla Polski – złoża węglowodorów

Gaz ziemny w Polsce

Głównym regionem występowania złóż gazu ziemnego w naszym kraju jest Niż Polski – permskie utwory Wielkopolski i Regionu Przedsudeckiego oraz Pomorze Zachodnie – utwory karbonu i permu. W tych złożach dominuje gaz ziemny zaazotowany (30-80% metanu). Jedynie nieliczne złoża zawierają gaz wysokometanowy. Na niżu polskim znajduje się 69,5% wydobywalnych zasobów gazu ziemnego [1]. Kolejny, ważny w skali kraju rejon występowania złóż gazu to Przedgórze Karpat (25,5% wydobywalnych zasobów gazu ziemnego), zdominowane przez gaz wysokometanowy, z utworów jurajskich, kredowych i mioceńskich. Natomiast w samych Karpatach gaz ziemny (wysokometanowy, 1% zasobów) znajduje się w utworach kredowych i trzeciorzędowych, również w złożach stowarzyszonych z ropą naftową oraz w formie kondensatu ropy i gazu.

RYS. 1 Konwencjonalne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego (źródło: Państwowy Instytut Geologiczny)

Obszar Bałtyku

W polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku gaz ziemny występuje w złożach B4 i B6 oraz towarzyszy ropie naftowej w złożach B3 i B8. Stanowi on 4% polskich zasobów wydobywalnych gazu ziemnego. Całkowita wielkość zasobów wydobywalnych ze złóż krajowych konwencjonalnych szacowana jest na ok. 145 mld m3 (koniec roku 2010). Jeśli chodzi o złoża ropy naftowej na koniec roku 2010 udokumentowano 82 złoża ropy naftowej, w tym w Karpatach – 29 złóż, Zapadlisku Przedkarpackim – 11, na Niżu Polskim – 40, a w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku – 2 złoża. Największym złożem jest BMB (Barnówko-Mostno-Buszewo) w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego [2].

 

Więcej przeczytacie w magazynie Chemia Przemysłowa 2/2014

Literatura

1. Państwowy Instytut Geologiczny, zasoby wydobywalne na koniec roku 2010. Do tej pory brak danych na rok 2011.

2.  Poprawa P., Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko-podlasko-lubelski), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, marzec 2012.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ