Partner serwisu
12 maja 2014

Pierwsza publiczna emisja akcji Rokity

Kategoria: Z życia branży

– Jak zawsze podkreślam, nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach – kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

Pierwsza publiczna emisja akcji Rokity

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita S.A. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji została podjęta przez Walne Zgromadzenie 21 lutego 2014 r. Udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15%, zaś ich udział w liczbie głosów do 10%. Spółka zakłada przeprowadzenie IPO jeszcze w tym półroczu.

Intensywny rozwój segmentu polioli
W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju produktów specjalistycznych (wyżej marżowych). Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.
 

Źródło: PCC Rokita S.A.

fot.:PCC Rokita S.A.
 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ