Partner serwisu
02 kwietnia 2014

Miliard zł przychodów i długoterminowa strategia PCC Rokita

Kategoria: Z życia branży

Chemiczna Spółka PCC Rokita, która pod koniec lutego br. podjęła decyzję o IPO, opublikowała jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2013r.

Miliard zł przychodów i długoterminowa strategia PCC Rokita

Przychody Grupy PCC Rokita w 2013r. wyniosły 1 101,2 mln zł, co stanowi o 4,2% więcej niż w roku poprzednim. Grupa wypracowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 198,4 mln zł (wzrost o 15,2% r/r), a zysk z działalności operacyjnej 77,2 mln zł (wzrost o 4,5% r/r). Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy wyniósł 58,3 mln zł, co po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego, jakim było rozliczenie transakcji dot. PCC Exol w 2012r., daje wzrost 5,0% r/r.

– Na pozytywne wyniki finansowe Grupy wpływ miała przede utrzymująca się dobra koniunktura w branży chemicznej w 2013r., szczególnie odczuwalna na rynkach polioli oraz alkaliów, a także kontynuacja podejmowanych działań w kierunku zmiany profilu sprzedaży z commodity na produkty specjalistyczne. Musieliśmy się natomiast zmierzyć ze wzrostem cen podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji głównych grup produktowych, co częściowo zrekompensowaliśmy wzrostem cen sprzedaży – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

W 2014 roku PCC Rokita planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt emisyjny został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 27 lutego 2014r. Decyzja jest związana z planami rozwoju Grupy Kapitałowej.
 

Strategia PCC Rokita
Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów specjalistycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału w portfelu produktów standardowych.

– W ciągu najbliższych trzech lat chcemy zainwestować w biznes poliuretanowy ok. 50 mln zł. Dzięki tym środkom zamierzamy zwiększyć moce produkcyjne Grupy Kapitałowej z ok. 100 kt/rok do ok. 130 kt/rok w przypadku polioli i z ok. 20 kt/rok do 50 kt/rok w przypadku systemów poliuretanowych. Trzykrotne zwiększenie możliwości produkcji produktów specjalistycznych pozwoli nam wykorzystać dynamiczny wzrost tego segmentu rynku. Nowe systemy poliuretanowe będziemy dostarczali przede wszystkim dla branży meblarskie oraz budowlanej, w tym w szczególności do zastosowania w izolacjach termicznych. Umocnimy dzięki temu naszą pozycję w krajach o rozwiniętym przemyśle meblarskim (m.in. Polska, Niemcy, Włochy) oraz będziemy rozwijali sprzedaży poza Europą (głównie w Turcji i Azji Południowo-Wschodniej). – podkreśla Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.
 

Źródło: PCC Rokita

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ