Partner serwisu
01 października 2020

Na rzecz bezpieczeństwa zakładu. Nowoczesne technologie

Kategoria: XIX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, 28-30 września 2020, Szczecin

Jakie działania podjąć, jakie technologie wdrożyć na rzecz bezpieczeństwa zakładu? O tym rozmawiano w czasie panelu II, zorganizowanego w ramach XIX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych.

Na rzecz bezpieczeństwa zakładu. Nowoczesne technologie

Panel rozpoczęła onlineowa prelekcja: „Najlepsze praktyki PKN ORLEN w czasie pandemii COVID-19”, przygotowana przez Agnieszkę Szychowską z PKN ORLEN S.A.

Prelegentka wyjaśniła, że działania strategiczne w spółce objawiały się 3 aspektami: wyznaczeniem wewnętrznych struktur zarządzania, zidentyfikowaniem kluczowych procesów dla zachowania ciągłości działania spółek Grupy Orlen oraz wdrożeniem procedur postępowania w przypadku występowania objawów złego samopoczucia lub podwyższonej temperatury.

Agnieszka Szychowska skupiła się na działaniach profilaktycznych podjętych w Grupie. Wśród najważniejszych były:

 • stały kontakt z operatorami medycznymi,
 • praca zdalna/home office w tych obszarach, gdzie umożliwia to rodzaj wykonywanych zadań,
 • ograniczenie liczby spotkań bezpośrednich,
 • wydanie zaleceń w zakresie ograniczania poruszania się pomiędzy pokojami w miejscu pracy,
 • ograniczenie wyjazdów i podróży służbowych,
 • wydanie zleceń w zakresie wykorzystywania zaległych urlopów przez pracowników.
 • wyposażenie w maski ochronne, środki do dezynfekcji, rękawiczki, termometry,
 • ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach produkcyjno-technologicznych, socjalnych, higieniczno-sanitarnych.

Prelegentka wymieniła także podjęte przez Orlen działania prospołeczne, w tym produkcję płynu do dezynfekcji rąk, obniżenie cen paliw, przekazanie darowizn szpitalom.

Izolacja do przemysłowych instalacji rurowych

„Armacell – izolacja do przemysłowych instalacji rurowych – jak podnieść poziom bezpieczeństwa?” – to tytuł referatu wygłoszonego przez Jaremę Chmielarskiego z firmy Armacell Poland Sp. z o.o.

Armacell, jako wynalazca elastomerycznych materiałów izolacyjnych oraz producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji instalacji i urządzeń, bazuje na swoim bogatym doświadczeniu opracowując coraz skuteczniejsze i technicznie doskonalsze rozwiązania z dziedziny izolacji termicznych i akustycznych.

Wyroby firmy przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych na całym świecie, zgodnie z dewizą Making a difference around the world.

Armacell funkcjonuje w dwóch obszarach: Zaawansowanych Izolacji Technicznych oraz Pianek Technicznych. Firma skupia się na materiałach izolacyjnych stosowanych jako izolacja termiczna instalacji mechanicznych w budynkach i przemyśle, specjalistycznych piankach technicznych dla przemysłu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej gęstości oraz aerożelu nowej generacji.

Bezpieczeństwo w nowoczesnym wydaniu

O pozwoleniach na pracę i analizie ryzyka w nowoczesnym wydaniu mówił Mateusz Kasprzak z Yokogawa Polska Sp. z o.o. Na początku omówił tradycyjne formularze pozwoleń na pracę, a następnie system RAP, którego powodem stworzenia było zapewnienie, że doświadczenie i wiedza zdobyte podczas pracy w zakładach produkcyjnych będzie stanowiła najlepszą bazę na przyszłość. Co wyróżnia RAP? Zdaniem prelegenta:

 • RAP nie jest tylko elektroniczną wersją systemu papierowego,
 • RAP to dużo więcej niż same pozwolenia na prace,
 • RAP jest prosty w obsłudze i nie wymaga znajomości procedur i instrukcji,
 • RAP potrzebuje tylko informacji o rodzaju i sposobie wykonania pracy,
 • RAP kładzie analizę ryzyka w centrum całego procesu zezwoleń,
 • RAP jest stworzony do nauki – w pełni konfigurowalna, gotowa baza wiedzy,
 • RAP jest w pełni konfigurowalny – dowolna skala, wszystkie ryzyka,
 • RAP łatwo i czytelnie przedstawia wszystkie potencjalne zagrożenia i środki zaradcze.

Podczas wystąpienia M. Kasprzak mówił także o analizie ryzyka w RAP-ie i o tym, jakie korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa może przynieść zastosowanie systemu RAP.

Skomplikowana instalacja, bezpieczny przesył

Jak powinien wyglądać bezpieczny przesył mediów technologicznych? Na to pytanie odpowiedział Grzegorz Sokołowski z RADPOL S.A. Zadaniem instalacji jest sprawny i bezpieczny przesył mediów technologicznych: pary technologicznej, wody złożeniowej z odwiertów gazu i ropy, ropy naftowej, gazu, wody zdemineralizowanej i zdekarbizowanej, kwasu akrylowego, solanek, amoniaku, ścieków, nanosrebra czy siarki płynnej.

– Nie ulega wątpliwości, że instalacja to skomplikowany system, w którym istotny jest każdy szczegół, w tym bezpieczeństwo pracowników, sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czynniki ekonomiczne i ochrona środowiska. Dlatego właśnie firma RADPOL S.A. wychodzi naprzeciw klientom ze swoimi pomysłami i produktami – powiedział G. Sokołowski.

Słuchacze mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy RADPOL, m.in. z rurami przewodowymi do wszystkich mediów, izolacją z pianki poliuretanowej, izolacją z pianki PIR, izolacją wielowarstwową czy rurami osłonowymi do różnych środowisk.

Jak radzą sobie inni w UE?

Panel II zakończył się referatem Pawła Dadasiewicza z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Realizacja zadań w zakresie poważnych awarii w wybranych krajach UE”.  Na początku omówił regulacje dotyczące poważnych awarii na poziomie międzynarodowym – Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO III) oraz Konwencję EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków przemysłowych.

Zdaniem prelegenta, nie ma jednej jedynej definicji awarii. Można zebrać ich wiele – każdy kraj ma inne podejście. W trakcie referatu P. Dadasiewicz poruszył takie zagadnienia, jak definicje awarii w poszczególnych krajach UE, sposoby informowania opinii publicznej o awariach, ale i kwestie bezpieczeństwa na przykładach wniosków z poważnych awarii z udziałem nawozów sztucznych. A jak wygląda bezpieczeństwo procesów chemicznych w dobie pandemii COVID-19?

– W przypadku zakładów niebezpiecznych, szczególnie zakładów chemicznych, przerobu ropy naftowej, bezpieczne zamknięcie działalności oraz utrzymanie bezpieczeństwa w okresie wyłączenia i bezpiecznego rozruchu są kluczem do przetrwania pandemii – podkreślił prelegent.

___________________________________________________________________________

XIX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych odbywa się w dniach 28-30 września br. w Hotelu Vulcan w Szczecinie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbywa się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Gospodarzem Honorowym imprezy jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., organizatorem – BMP, wydawca m.in. „Chemii Przemysłowej", „Energetyki Cieplnej i Zawodowej" oraz portalu www.kierunekCHEMIA.pl i www.kierunekENERGETYKA.pl. Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ