Partner serwisu
29 września 2020

Budujemy bezpieczny przemysł

Kategoria: XIX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, 28-30 września 2020, Szczecin

XIX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych trwa. Jak skutecznie podnieść bezpieczeństwo instalacji przemysłowych? Co zrobić, by być krok przed awarią? Jak zautomatyzować procesy i wykorzystać sztuczną inteligencję? O tym rozmawiają uczestnicy konferencji w Szczecinie.

Budujemy bezpieczny przemysł

Panel pierwszy pt. „Budujemy bezpieczny przemysł” poprowadziła dr Agnieszka Gajek z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. – Pierwsza sesja to 5 referatów i tak naprawdę każdy z nich mógłby być tematem na osobną konferencję – podkreśliła A. Gajek. 

Uczmy się na błędach – wnioski z poważnych awarii przemysłowych

Panel otworzył Mateusz Konopnicki z Grupy Azoty Polyolefins, który mówił o wnioskach z poważnych awarii przemysłowych jako wytycznych projektowych na przykładzie Polimery Police. W trakcie wystąpienia odpowiedział m.in. na pytanie, jak wdrożyć wnioski z poważnych awarii w procesie projektowania? Mówił także o tym, jak do bezpieczeństwa procesowego podchodzi się w Grupie Azoty.

 – Realizujemy jedną z najważniejszych inwestycji w polskim przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego „Polimery Police” – powiedział M. Konopnicki.

Podczas referatu uczestnicy zapoznali się z inwestycją, jej zakresem oraz schematem procesu technologicznego. Na podstawie lokalizacji projektu Polimery Police, prelegent wskazał dwa zakłady, które są potencjalne zagrożone wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. W ramach prewencji prowadzone są jednak już teraz konsultacje z Zakładową Strażą Pożarną.

A w jaki sposób Grupa Azoty Polyolefins podchodzi do bezpieczeństwa procesowego? Jak powiedział M. Konopnicki, Grupa Azoty musi zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, osobom pozostającym w obszarze inwestycji, środowisku i majątkowi spółki. W związku z tym opracowano cztery podejścia, które mają zapewnić bezpieczeństwo procesowe:

  • podejście oparte na standardach,
  • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników i ciągłe doskonalenie,
  • podejście oparte na ocenie ryzyka,
  • powiązanie celów produkcyjnych z celami bezpieczeństwa.

Następnie na podstawie przykładowych wypadków przemysłowych, prelegent opowiedział o zastosowaniu zaworów odcinających ESD, izolacji ogniochronnej i wentylatorów w wykonaniu przeciwwybuchowym na chłodniach wentylatorowych.

Najpierw analiza, później wnioski

O Polimerach Police mówiła także Aleksandra Tracz-Gburzyńska z Grupy Technologicznej ASE. Opowiedziała o projekcie terminala przeładunkowo-magazynowanego oraz o koncepcji ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. O celu realizacji inwestycji i zakresie projektu Polimery Police. Uczestnicy konferencji mogli także jako pierwsi publicznie zapoznać się z planem zagospodarowania terenu gazoportu.

– Główny cel to przede wszystkim inżynierskie podejście do projektowania bezpieczeństwa oparte na analizach ryzyka. Ten projekt pokazuje, w jaki sposób przełożyć analizy ryzyka na całą koncepcję projektową, czyli jak od teorii przejść do praktyki – zaznaczyła A. Tracz-Gburzyńska.

Ponadto poruszono także takie zagadnienia, jak analiza QRA jako fundament realizacji ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz przełożenie wniosków z tych analiz na realizację prac projektowych. Zgodnie z tym, słuchaczom zaprezentowano, jak wnioski z analizy QRA przełożono na zagospodarowanie terenu gazopromu.

Inteligentne bezpieczeństwo i nowe technologie

O bezpieczeństwie dzięki inteligencji i o tym, jak skorzystać z wiedzy i doświadczenia mówił Łukasz Grala z TIDK. Prelegent omówił strategię analityki w organizacji innowacyjności oraz klasyfikację przemysłu 4.0. Jego zdaniem sztuczna inteligencja ma nas doprowadzić do najwyższego poziomu analityki w organizacji. Podkreślił, że mimo, iż istnieje zależność między poziomem analityki a procesem decyzyjnym, firmy powinny optymalizować i poprawiać swoje procesy, a nie tylko je monitorować i analizować.

– Tam, gdzie istnieje szansa wystąpienia niebezpieczeństw i tam, gdzie mamy do czynienia z życiem ludzkim czy dużymi pieniędzmi, powinniśmy dążyć do automatyzacji. Ta automatyzacja jest możliwa tylko wtedy, kiedy potrafimy zbudować mechanizmy, które są w stanie albo przewidzieć, albo zasymulować jakieś działanie i podjąć automatycznie decyzję – mówił Ł. Grala.

Następnie na podstawie przykładowych scenariuszy, które firma TIDK realizuje w innych przedsiębiorstwach, słuchacze poznali obszary sztucznej inteligencji w przemyśle 4.0. Na praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji składają się takie elementy, jak: monitorowanie procesów i urządzeń, monitorowanie infrastruktury, system poprawy bezpieczeństwa, przewidywanie spadku jakościowego lub zmian w procesie czy optymalizacja istniejącego procesu.

Projektanci w służbie bezpieczeństwa

W ramach kolejnego wystąpienia, pn. „Projektanci w służbie bezpieczeństwa inwestycji dla nowych technologii”, na scenę zaproszono Elżbietę Spandel reprezentującą firmę Fluor S.A. W trakcie referatu prelegentka odpowiedziała na pytania, czym jest bezpieczeństwo procesowe (i dlaczego jest tak ważne) oraz jak na etapie projektowania można zadbać o bezpieczeństwo instalacji i jej użytkowników. Uczestnicy konferencji zapoznali się z przykładowymi rozwiązaniami projektowymi firmy Fluor oraz z wyzwaniami projektowymi dla zakładów czy instalacji typowych dla nowoczesnych technologii. 

W świetle ustawy

O budowie nowej instalacji w zakładzie ZDR lub ZZR w kontekście zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska mówił st. bryg. mgr inż. Sławomir Zając z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

– Prowadzący zakład ZDR lub ZZR, przed dokonaniem zmian w zakładzie, w tym również przed rozpoczęciem realizacji w jego obrębie, powinien dokonać analizy ich wpływu na bezpieczeństwo w obszarze zakładu. W szczególności w kontekście ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Powinien w tym zakresie poczynić ustalenia co do potrzeby aktualizacji dokumentacji systemu przeciwdziałania poważnym awariom – podkreślił S. Zając i dodał: – A co może być zmianą w zakładzie? Budowa nowej instalacji, uruchomienie nowej instalacji i związane z tym zwiększenie ilości substancji niebezpiecznych. Każda instalacja jest inna, każdy zakład jest inny, każda budowa jest inna.

***

XIX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych odbywa się w dniach 28-30 września br. w Hotelu Vulcan w Szczecinie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie przebiega z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. O najważniejszych mówiła podczas otwarcia konferencji m.in. Karolina Baran – dyr. Operacyjny hotelu Vulcan.

Gospodarzem Honorowym imprezy jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., organizatorem – BMP, wydawca m.in. „Chemii Przemysłowej", „Energetyki Cieplnej i Zawodowej" oraz portalu www.kierunekCHEMIA.pl i www.kierunekENERGETYKA.pl. Konferencja objęta jest Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Konferencji towarzyszy wystawa kilkunastu stoisk, gdzie prezentowane są nowoczesne rozwiązania, sprzęt dla służb technicznych działających w zakładach przemysłowych.

 

Imprezę można śledzić online na portalu www.kierunekCHEMIA.pl.

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ