Partner serwisu

Wehikuły inwestycyjne do 20 mln złotych

Kategoria: Innowacje i nauka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podejmuje współpracę z ośmioma funduszami w ramach programu BRIdge. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w jednostkach badawczych. Budżet jednego wehikułu to od 5 do 20 mln zł.

Wehikuły inwestycyjne do 20 mln złotych

Bridge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR w ramach programów BRIdge, skierowana do prywatnych inwestorów, którzy mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Wehikuły inwestycyjne pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne projekty. Budżet jednego wehikułu to od 5 do 20 mln zł, a bezzwrotne dofinansowanie ze strony NCBR wynosi 80%. Natomiast wsparcie, na jakie może liczyć indywidualny projekt wynosi nawet 1 mln zł.

– Bez ryzyka nie ma innowacji, ale szansę realizacji mają tylko te przełomowe projekty, które są atrakcyjne dla inwestorów. Dzięki wypracowaniu elastycznej, dostosowanej do potrzeb rynku formuły programu oraz wykorzystaniu know-how naszych partnerów wprowadzamy przełomowy sposób wspierania projektów B+R o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

Inwestorzy mogą się ubiegać o bezzwrotne wsparcie, którego NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Ich sieć stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

BRIdge Alfa jest inicjatywą w której formuła projektu jest bardzo otwarta – nie ma tu sztywnej procedury naboru wniosków o dofinansowanie. Inwestorzy przedstawiają oferty współpracy w formie koncepcji, w której prezentują swoje doświadczenie oraz metody pozyskiwania i komercjalizowania innowacyjnych pomysłów badawczo-rozwojowych. Złożone oferty podlegają ocenie międzynarodowego grona ekspertów, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu są w stanie wyselekcjonować najlepsze projekty. Otwarta formuła naboru ofert daje możliwość wykorzystania dostępnego na rynku know-how dotyczącego metod komercjalizacji prac badawczo - rozwojowych. Pozwala też zastosować najnowsze dobre praktyki i skuteczne rozwiązania z rynku prywatnego. Te cenne doświadczenia mogą być później wykorzystane przy opracowaniu i realizacji kolejnych  przedsięwzięć NCBR.

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fot.: photogenica.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ