Partner serwisu
08 maja 2017

Polska gazomobilna

Kategoria: Z życia branży

Paliwa niskoemisyjne w postaci sprężonego i skroplonego gazu ziemnego CNG i LNG odegrają w najbliższych latach istotną rolę w rozwoju sektora transportowego w całej Unii Europejskiej. W opinii Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań, by europejski rynek paliw gazowych Polsce po prostu nie odjechał.

Polska gazomobilna

Najnowszy raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) „Rynek Paliw Alternatywnych - CNG i LNG” to kompendium wiedzy na temat sprężonego i skroplonego gazu ziemnego oraz podsumowanie trendów i opinii w zakresie potencjału rozwoju tego rynku. Autorzy raportu wskazują korzyści, jakie niesie ze sobą zastosowanie CNG i LNG w transporcie. To m.in. ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw surowców oraz korzyści społeczno-gospodarcze, np. w ramach wykreowania tysięcy nowych miejsc pracy czy niższych kosztów operacyjnych przedsiębiorstw. Wskazano także bariery utrudniające lub wręcz uniemożliwiające realizację działań w tym obszarze. Rozwój rynku paliw alternatywnych jest hamowany przez niedociągnięcia technologiczne i handlowe, brak akceptacji i dostatecznej świadomości ekologicznej ze strony konsumentów, lecz głównie przez brak długofalowych rozwiązań regulacyjnych wraz z odpowiednio skonstruowanymi mechanizmami wsparcia oraz brak odpowiedniej infrastruktury.

W efekcie, w Polsce liczba stacji CNG i LNG nie przekracza 30. W Europie, według ostatnich danych, funkcjonuje blisko 5 tysięcy takich stacji. W raporcie „Rynek Paliw Alternatywnych - CNG i LNG” opisaliśmy dobre praktyki poszczególnych państw Unii Europejskiej, w których paliwa alternatywne są zdecydowanie bardziej popularne niż u nas - mówi Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych,  przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca br., do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion samochodów elektrycznych, a już za trzy lata ma działać ponad 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania takich aut. Cele odnoszące się do rozwoju rynku gazu ziemnego w transporcie są równie ambitne: do 2020 r. w 32 polskich aglomeracjach ma powstać 70 stacji tankowania CNG. Po polskich drogach do roku 2025 r. ma się poruszać 54 tys. napędzanych sprężonym gazem. Założono, że do tego czasu liczba pojazdów na skroplony gaz ziemny wyniesie 3 tys. Obecnie w Polsce istnieje 26 stacji CNG i jedna ogólnodostępna stacja LCNG.

W opinii PSPA, podejmowane zarówno na poziomie krajowym (Krajowe ramy), jaki i unijnym (Dyrektywa 2014/94/UE) inicjatywy na rzecz propagowania paliw alternatywnych w transporcie przyczynią się do rozwoju rynku paliw alternatywnych, ale konieczne jest wprowadzenie spójnej, stabilnej i całościowej strategii, obejmującej sprzyjające inwestycjom ramy regulacyjne.

Wpływ na upowszechnienie paliw alternatywnych będzie miała konsekwentna polityka stymulująca rozwój tego rynku, realizowana m.in. poprzez realne wsparcie budowy odpowiedniej infrastruktury, przyjazną politykę fiskalną i inne udogodnienia. Z uwagi na fakt, że rynek paliw alternatywnych w Polsce jest niewystarczająco rozwinięty, cele założone w Dyrektywie, a szczegółowo określone w Krajowych ramach, mogą zostać osiągnięte tylko przy wydatnym wsparciu państwa – podkreśla Maciej Mazur z PSPA.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ