Partner serwisu
08 maja 2017

Polska gazomobilna

Kategoria: Z życia branży

PSPA definiuje cztery podstawowe obszary kluczowe dla dynamicznego rozwoju rynku paliw alternatywnych:

  • Infrastruktura – niezbędne jest uproszczenie procedur i wprowadzenie instrumentów wsparcia i zachęt dla inwestorów przekładających się na rentowność projektów w obszarze dystrybucji.
  • Ramy prawne – potrzebne są ujednolicone przepisy oraz zmiany legislacyjne umożliwiające efektywne ekonomicznie wdrażanie i wykorzystywanie paliw alternatywnych.
  • Koszty i parametry ekonomiczne – problemem jest brak pewnej polityki fiskalnej i konkretnych zachęt podatkowych dla uczestników rynku.
  • Działania dla użytkowników – należy zaproponować instrumenty finansowe i zachęty dla nabywców pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne oraz szeroko promować transport niskoemisyjny.

Bardzo dobrze się stało, że w ślad za Dyrektywą, Polska przyjęła dokument kierunkowy, jakim są Krajowe ramy. Kluczowe jest teraz przełożenie teorii na praktykę. Wskazujemy w raporcie, że dzisiaj jesteśmy niestety jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie realnie mało się jeszcze wydarzyło. Liczymy, że zapowiedzi oraz kierunkowe opracowania przyczynią się do rzeczywistego rozwoju rynku. Mamy również nadzieję, że przyjęte przez rząd Krajowe ramy nie zamykają możliwości wprowadzenia dodatkowych rozwiązań stymulujących rozwój rynku, jak np. wprowadzenie zerowej lub wyraźnie niższej stawki akcyzy na gaz ziemny w postaci CNG i LNG wykorzystywany do celów pędnych, który to postulat nie znalazł się w ostatecznej wersji dokumentu – dodaje Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

PSPA podaje przykład Czech, gdzie na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest sukcesywny rozwój rynku CNG w motoryzacji. Przytoczona sytuacja na czeskim rynku paliw alternatywnych jest w decydującej mierze efektem działań instytucjonalnych podjętych 10 lat temu, głównie w zakresie opodatkowania paliwa i dalszych działań stymulujących rozwój segmentu CNG w zgodzie z unijnymi dyrektywami o redukcji emisji w transporcie. W wyniku konsensusu rządu i uczestników rynku gazu w Czechach przyjęto rozwiązania promujące rozwój ekologicznych technologii w transporcie, a kluczowym posunięciem było wprowadzenie od początku 2008 r. kilkuletniego okresu obowiązywania zerowej stawki podatku akcyzowego na CNG i stworzenie jasnych perspektyw wzrostu jego poziomu w kolejnych latach (do 2020 r.). W okresie obowiązywania zerowej stawki akcyzy liczba aut na CNG rosła o kilkadziesiąt procent rocznie. Przyrost był największy w segmencie aut osobowych, które coraz częściej trafiały do firmowych flot oraz instytucji publicznych, m.in. Czeskiej Poczty. Zainteresowanie wykorzystaniem CNG widoczne było także ze strony firm transportowych (komunikacja miejska). Przyrost liczby użytkowników przełożył się także na zwiększenie liczby stacji tankowania CNG. Podczas, gdy w 2008 r. funkcjonowało jedynie 17 takich punktów, w ciągu 4 lat ich liczba uległa podwojeniu, w 2015 r. liczba stacji liczyła już 108 obiektów.

Zdaniem PSPA, rozwój rynku paliw alternatywnych nie tylko zmniejszy emisje gazów cieplarnianych w transporcie i poprawi sytuację w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii w Europie, ale także wesprze wzrost gospodarczy i wzmocni konkurencyjność przemysłu europejskiego. Obecnie po europejskich drogach jeździ 2 mln pojazdów napędzanych CNG i LNG. Szacuje się, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie do 10 mln.

Rosnące zapotrzebowanie na energię w transporcie można zaspokoić jedynie dzięki wykorzystaniu pełnego zestawu paliw alternatywnych, w tym CNG i LNG - uważa Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

 

Źródło i fot.: Informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ