Partner serwisu
05 kwietnia 2017

Debatę poprowadzi Artur Kopeć

Kategoria: X Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym

Członek Zarządu Grupy Azoty Artur Kopeć poprowadzi panel dyskusyjny pt. "Przyszłość polityki remontowej i UR. Jak to będzie za 10-15 lat" podczas X Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym, która już 29-31 maja odbędzie się w Kazimierzu Dolnym.

Debatę poprowadzi Artur Kopeć

Tematyka debaty:
• rola zespołów UR – wzrośnie czy zmaleje?
• jak usprawnić komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu eksploatacji i utrzymania majątku
• dostęp do danych źródłowych, ich gromadzenie i selekcja w celu uzyskiwania podstaw do podejmowania decyzji eksploatacyjnych i remontowych
• rozwój narzędzi do zbierania danych z miejsc pracy urządzenia, selekcjonowania ich, dystrybucji do osób zainteresowanych, predykcji stanów awaryjnych, ułatwienia oceny stanu technicznego
• specjalistyczne oprogramowania - ich rola w procesie podejmowania decyzji


Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Utrzymanie ruchu to dla mnie… jeden z kluczowych obszarów działalności firmy wpływający na ciągłość i bezpieczeństwo produkcji a tym samym budujący przewagi konkurencyjne.

Za największe osiągnięcie w zakresie UR w ostatnich latach uważam… zmianę w mentalności i podejściu osób odpowiedzialnych za ten obszar działalności firm.

Podejście do UR będzie zmieniało się w kierunku… predykcyjnego zarządzania majątkiem produkcyjnym.

W zakresie UR polski przemysł powinien… brać przykład od najlepszych w tej dziedzinie.

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy
Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska.
W 2010 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe
•    2003 - pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
•    od 1 października 2003 r. pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie Grupa Azoty). Szerokie doświadczenie zawodowe zdobył pracując na stanowiskach od aparatowego procesów chemicznych poprzez etaty mistrza, technologa, specjalisty do kierownika wydziału włącznie. Dwukrotnie prowadził rozruch nowych instalacji produkcyjnych jako kierownik prób kompleksowych i rozruchu technologicznego. Od lutego 2012 Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dodatkowe informacje
•    od 2006 roku jest  członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
•    w latach 2013-2014 – wiceprzewodniczący RN ŻSSA Unia Tarnów,
•    do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. Jest współautorem patentu „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” – zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich,
•    do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:
- współudział w pracach nad konsolidacją branży chemicznej,
- negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie,
- integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,
- powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej ZOP,
- powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
- znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,
- wdrożenie programu STOPTM firmy DuPont.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ