Partner serwisu
26 stycznia 2017

Klucz Sukcesu dla Czesława Bugaja

Kategoria: XXIII Sympozjum CHEMIA 2017

25 stycznia w czasie XXIII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2017 Klucz Sukcesu – wyróżnienie przyznawane przez redakcję „Chemii Przemysłowej” i portalu kierunekCHEMIA.pl – otrzymał Czesław Bugaj, wieloletni dyrektor w PKN ORLEN. Laudację wygłosił prof. Janusz Zieliński.

Klucz Sukcesu dla Czesława Bugaja

CZESŁAW BUGAJ

Czesław Bugaj urodził się 27.01.1950 r. w Krubinie. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Oddział w Płocku uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie w Przemyśle Chemicznym” i „Zarządzanie wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Inż. Czesław Bugaj całą swoją karierą zawodową związany był z Mazowieckim Zakładem Rafineryjnym i Petrochemicznym, Petrochemią Płock i Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., począwszy od 02.02.1970 r., kiedy to podjął pracę jako aparaturowy przemysłu chemicznego na Wydziale Butadienu. Przeszedł praktycznie wszystkie stanowiska w obszarze produkcji poprzez mistrza zmiany (01.12.1974-31.10.1978), zastępcę kierownika i kierownika Wydziału Butadienu (1.11.1978-14.10.1990) i w końcu powołany na szefa produkcji petrochemicznej (15.10.1990-09.12.1993).

W kolejnych latach inż. Czesław Bugaj pracował na najwyższych stanowiskach firmy. I tak, od 10.12.1993-15.04.1999 – dyrektor ds. rozwoju (członek Zarządu, od 1996 r. – vice Prezes Zarządu), 16.04.1999-31.07.2002 – dyrektor ds. produkcji i członek Zarządu, od 1.08.2002-29.06.2005 – dyrektor ds. produkcji i techniki i z-ca dyrektora generalnego, 30.06.2005-11.04.2007 – z-ca dyrektora generalnego ds. operacyjnych, a od 12.04.2007-30.09.2008 – z-ca ds. produkcji, 1.10.2008-28.09.2009 – dyrektor wykonawczy ds. rozwoju i efektywności produkcji petrochemicznej, 29.09.2009-kwiecień 2016 – dyrektor, główny inżynier. Po 46 latach pracy w kwietniu 2016 roku przeszedł na emeryturę.

Dyrektora Czesława Bugaja cechował najwyższy poziom profesjonalizmu zawodowego we wszystkich obszarach aktywności zawodowej.

Inż. Czesław Bugaj pełnił funkcje przewodniczącego lub członka rad nadzorczych wielu spółek sektora przemysłu chemicznego, jak np. Przewodniczącego Rad Nadzorczych: Polimex S.A., Rafinerii Jedlicze S.A. i Trzebienia S.A., ORLEN Oil S.A., ORLEN Eko, Anwil S.A., Unipetrol, Rafineria Paramo, Chemopetrol, ORLEN Lietuva, VUANCH,.

Do przykładów Jego niezwykłej aktywności i skuteczności działań można zaliczyć:

w 1993 r. pod Jego bezpośrednim kierownictwem został opracowany i przyjęty do realizacji Program Rozwoju Technicznego Petrochemii Płock S.A.,
w latach 1993-1999 nadzorował i koordynował realizację wielu projektów inwestycyjnych, z których najważniejsze to: Hydrokraking, Wytwórnia Wodoru, Modernizacja DRW II, III, IV, Budowa DRW VI, Modernizacja FKK II, Modernizacja Bloku Olejowego, Rozbudowa Olefin II, Budowa Asfaltów, Budowa HOG, Budowa HON VI, Reformingu VI oraz Izomeryzacji, przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji logistycznych – terminal paliwowy i rurociąg do Ostrowa Wielkopolskiego, stacje paliw,
po połączeniu Petrochemii Płock z CPN, jako członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. produkcji nadzorował włączanie do ruchu nowych procesów i Instalacji produkcyjnych, które umożliwiły produkcję paliw zgodnie z normami europejskimi (efektem było zaniechanie w 2000 r. produkcji benzyn ołowiowych),
od 2005 r. nadzorował realizację rozbudowy Olefin II i skorelowanie jej z rozruchem instalacji poliolefinowych w ramach spółki BOP Sp. z o.o., a także prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy kompleksów PX i PTA.

Obok działalności operacyjnej i zarządczej Czesław Bugaj zaangażował się w pracę na rzecz licznych stowarzyszeń branżowych, w tym jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem w Płocku, wieloletni członek Zarządu Głównego SITPChem, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Zarządu Stowarzyszenia Płockich Naftowców, rad m.in. ds. Innowacji i Działalności Badawczo Rozwojowej przy Prezydencie m. Płock i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, rad programowych czasopism naukowych, m.in. Chemik, rad naukowych jednostek badawczych, np. Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku oraz komitetów naukowych konferencji branżowych.

Jego wysokie kompetencje menadżerskie, najwyższy poziom wiedzy merytorycznej oraz otwartość do podejmowania wyzwań w ciągu kilkudziesięciu lat pracy przyczyniły się do tego, że Dyrektor inż. Czesław Bugaj miał kluczowy wkład w budowanie i umacnianie pozycji rynkowej nie tylko PKN ORLEN S.A., ale także całego sektora przemysłu chemicznego w Polsce.

Był i jest niekwestionowanym autorytetem dla współpracowników, a zwłaszcza młodej kadry produkcyjnej, wielkiej rzeszy inżynierów chemików w Polsce, a także swoich znajomych i przyjaciół.

Inż. Czesław Bugaj jako wybitny pracownik, inżynier i wynalazca, otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznaką za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Zasłużony Pracownik Petrochemii Płock S.A. i PKN Orlen, Medal im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a także uhonorowany w 2000 roku tytułem „Złoty Inżynier” i najwyższymi odznakami NOT.

Poza pracą zawodową Czesław Bugaj, której przez wiele lat oddawał się  z pasją i zaangażowaniem lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, czytać dobrą książkę, zwłaszcza o tematyce historycznej, a także jest ciekawy nowości tak technicznych jak i turystycznych, stąd zwiedzanie ciekawych zakątków tak Polski jak i świata jest znaczącym elementem wypełnienia czasu emeryckiego.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ