Partner serwisu
10 lutego 2016

Grupa Azoty ZAK S.A. oddaje do użytku kolejne inwestycje

Kategoria: Z życia branży

45 mln złotych to łączna wartość kolejnych ważnych inwestycji zrealizowanych w Grupie Azoty ZAK S.A. w obszarze produkcji nawozów i OXO. Wśród zakończonych projektów znalazły się między innymi: część modernizacji ciągu amoniakalnego, zwiększenie zdolności produkcji roztworów mocznika oraz wytwarzanie pary dla instalacji OXO z odpadowych strumieni gazowych.

Grupa Azoty ZAK S.A. oddaje do użytku kolejne inwestycje

- Inwestycje to fundament, na którym każda firma działająca w oparciu o myśl innowacyjną powinna budować swoją przyszłość. Stąd cieszą nas kolejne oddane zadania inwestycyjne, stanowiące dobry przykład takiego podejścia – w 2015 r. zrealizowaliśmy 93% środków zaplanowanych na inwestycje, co stanowi rekordowy wynik dla ZAK-u. W 2015 r. przeznaczyliśmy 263 mln zł na inwestycje, w bieżącym roku zaplanowana kwota jest jeszcze wyższa: 380 mln zł. Nasza spółka jest bardzo wspierana przez Zarząd Grupy Azoty i realizuje w ten sposób także Strategię całej Grupy do roku 2020 – mówił Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Prezes Adam Leszkiewicz zaznacył również, że uruchomione inwestycje w Grupie Azoty ZAK S.A. przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjnych, obniżenia kosztów wytwarzania oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Podczas spotkania podsumowano również rok 2015, który zakończył się z rekordowym poziomem nakładów inwestycyjnych w wysokości 263 mln zł: – To był dobry rok dla kędzierzyńskich zakładów, który podniósł wartość naszej spółki – podkreślił Adam Leszkiewicz. Omówione zostały również plany na kolejne lata.

Ciąg amoniakalny
Jedna z najważniejszych inwestycji w 2015 roku o budżecie przekraczającym 30 mln zł to modernizacja ciągu amoniakalnego, w ramach której zrealizowano m.in wymianę wnętrza reaktora syntezy amoniaku, zainstalowano i uruchomiono nowy efektywniejszy układ skraplania na stokażu bezciśnieniowym oraz wybudowano instalację rozdziału purge gazu. Cały projekt przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych amoniaku w procesie wytwarzania nawozów azotowych. Zapewnia to Spółce oszczędności wynoszące prawie 2 mln złotych rocznie.

Intensyfikacja produkcyjna rozwtowów mocznika
Zrealizowany projekt intensyfikacji produkcji roztworów mocznika obejmuje rozbudowę węzła magazynowania i załadunku roztworów mocznika. Zdolności produkcyjne NOXy® zwiększą się z 50 do 100 tys. ton/rok, a zdolności załadowcze wzrosną o 100%, co pozwoli pozyskać nowe grupy odbiorców i umocnić pozycję Grupy Azoty na rynku produktów PULNOx® oraz NOXy®. Wartość jednostkowa inwestycji to prawie 7 mln złotych. Jest to też kolejna modelowa inwestycja w zakresie ochrony środowiska - instalacja jest zupełnie bezodpadowa i nieemisyjna.

Wytwarzanie pary dla instalacji OXO
Projekt wytwarzania pary dla instalacji OXO z wykorzystaniem odpadowych strumieni gazowych, kosztował Spółkę niemal 8 mln złotych. W ramach zadania wybudowano układ dwóch wysokiej mocy generatorów  parowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowa kotłownia parowa z jednej strony optymalizuje koszty wytwarzania produktów OXO, z drugiej obniża oddziaływanie na środowisko poprzez ograniczenie ilości spalanego węgla i emisji pyłów.

***
Działając w oparciu o Strategię Grupy Azoty 2013-2020 i jej Operacjonalizację, a także o dokument „Strategia rozwoju Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 2015-2020 oraz w perspektywie do 2025”, Spółka konsekwentnie realizuje kompleksowy program rozwojowo – inwestycyjny. W 2015 r. poszerzyła swoje portfolio o pierwszy polski plastyfikator nieftalanowy Oxoviflex® oraz płynne nawozy saletrzano – mocznikowe (RSM), oddając do użytku dwie nowe instalacje.

 

 

Źródło,fot.: Grupa Azoty

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ