Partner serwisu
07 grudnia 2015

Nie ma miejsca na kompromisy

Kategoria: Bezpieczeństwo

Historia rozwoju bezpieczeństwa pracy nierozerwalnie połączona jest z dynamicznym rozwojem przemysłu w XIX i XX wieku, gdzie utrata kontroli nad procesami technologicznymi oraz skala zniszczeń spowodowanych awariami i wypadkami była kołem zamachowym rozwoju systemowego zarządzania bezpieczeństwem. Takie nazwy, jak Oppau, Flixborough, Seveso, San Juanico czy Bhopal pozostaną synonimami porażek przemysłu chemicznego w zakresie bezpieczeństwa.

 

Nie ma miejsca na kompromisy

Systemy zarządzania nie są obligatoryjne i ich stosowanie jest dobrowolne. Ale należy pamiętać, że od tego są wyjątki, szczególnie dotyczące wytwarzania i obrotu chemikaliami niebezpiecznymi.

Obecny system zarządzania bezpieczeństwem
W Grupie Azoty ZAK S.A. cele systemu zarządzania bezpieczeństwem wyznaczane są na poziomie strategicznym – tzw. cele ogólne oraz operacyjnym – tzw. cele szczegółowe. Cele ogólne dotyczą m.in. ograniczenia liczby wypadków przy pracy, ograniczenia liczby pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, poprawy warunków pracy lub działań z profi laktyki prozdrowotnej. Do każdego celu ogólnego na poziomie poszczególnych wydziałów przypisywane są cele szczegółowe.

W zakładzie funkcjonuje Plan poprawy bhp i ochrony środowiska, który spina cele szczegółowe, nowelizowane w cyklu corocznym, z zakresu bhp i ochrony środowiska. Pod koniec każdego roku  dokonywana jest analiza realizacji celów szczegółowych, a jej wyniki zawarte są w Analizie i ocenie stanu bezpieczeństwa w Grupie Azoty ZAK S.A., kierowane obligatoryjnie do zapoznania przez wszystkich pracowników za potwierdzeniem i jednocześnie konsultacji z nimi oraz przedstawicielami pracowników, czyli związkami zawodowymi i ZSIP.

Rejonowe komisje bezpieczeństwa i środowiska
Również w zakładzie funkcjonują rejonowe komisje bezpieczeństwa i środowiska, które co roku dokonują kontroli stanowisk pracy. W ich skład, oprócz przedstawicieli pracodawcy, wchodzą również Społeczni Inspektorzy Pracy oraz lekarz sprawujący opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy, zawsze na zasadzie parytetu – 50% przedstawicieli pracodawcy i 50% przedstawicieli pracowników.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ