Partner serwisu
24 sierpnia 2015

Podwieszenie walczaka w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

Kategoria: Z życia branży

Uroczyste podwieszenie walczaka kończy jeden z ważniejszych etapów realizacji kontraktu zawartego przez RAFAKO z Grupą Azoty KĘDZIERZYN w 2014 r. o wartości 320 mln zł netto.

Podwieszenie walczaka w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

– Dzisiejsze wydarzenie ma podwójny wymiar; z jednej strony jest symbolem pozytywnych, zgodnych  z harmonogramem i oczekiwanych przez nas działań związanych z realizacją całej inwestycji. Jest także bardzo ważny dla społeczności Grupy Azoty KĘDZIERZYN. Budowa nowej elektrociepłowni jest konieczna z punktu widzenia naszej działalności –  powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty KĘDZIERZYN w trakcie uroczystości, dziękując RAFAKO, jak i wszystkim podwykonawcom i pracownikom za sprawną i terminową realizację inwestycji.

– Nie tak dawno odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni. Dziś uroczyście dokonujemy podwieszenia walczaka. Wszystko odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bardzo dobrze wróży całemu projektowi – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu i dyrektor generalna RAFAKO S.A. - Dzisiejsza uroczystość jest bliska sercu wszystkich rafakowców. Montaż walczaka, nazywanego sercem kotła, jest symbolicznym momentem i kamieniem milowym nie tylko dla naszego zakładu wytwórczego, ale też wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za gigantyczną pracę, jaką włożyliście w to, by realizacja projektu odbywała się zgodnie z harmonogramem. Dziękuję też inwestorowi za dotychczasową współpracę, która układa się wzorowo – dodała prezes RAFAKO, podkreślając, że w prace, oprócz zewnętrznych podwykonawców, zaangażowana jest także ENERGOTECHNIKA – firma z Grupy RAFAKO.

 

W branży energetycznej podwieszenie walczaka, czyli uposadowienie go w konstrukcji nośnej, nie bez powodu jest tak uroczyście celebrowane. Walczak nazywany jest „sercem kotła”, gdyż dla kotłów z tzw. naturalną cyrkulacją stanowi najważniejszy element jego części ciśnieniowej, w którym następuję oddzielenie wody od pary. Oddzielona woda spływa rurami opadowymi w dół, zaś para wodna przechodzi do dalszej części kotła, aby potem w formie pary przegrzanej napędzać turbinę.

 

Uroczystość

Podwieszenie walczaka to symboliczny kamień milowy w realizacji inwestycji. Oznacza, że cykl ważnych prób technologicznych mamy już za sobą, a z drugiej strony zakończone też zostały najważniejsze prace budowlane w tym m.in. budowa fundamentów i konstrukcji umożliwiającej posadowienie walczaka. Projekt wkracza w kolejną fazę realizacji. – W swojej historii RAFAKO zrealizowało już ponad 2500 walczaków dla kotłów na całym świecie i - jak można się spodziewać - nie tylko dla naszych własnych kotłów. Największe ważyły nawet prawie 200 ton i były dostarczone do elektrowni na Tajwanie. Jednak niezależnie od gabarytów za każdym razem jesteśmy dumni, gdy mamy okazję podziwiać ten element, fachowo i terminowo osadzany na swoim miejscu – powiedział uczestniczący w uroczystości Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. handlowych w RAFAKO S.A. Walczak dostarczony do kędzierzyńskiego zakładu waży ok. 30 ton, przy 12 metrach długości.

– Będzie to kompletna jednostka, dostosowana do potrzeb zamawiającego i możliwości już istniejącej infrastruktury. Obiekt, oprócz kotła, będzie wyposażony we wszelkiego rodzaju instalację, min. odsiarczania i odazotowania spalin. Sam projekt może nie jest wielki, ale jest bardzo ważny, ponieważ jest realizowany w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) - kompleksowej realizacji projektu – powiedział Karol Sawicki, dyrektor Projektu Grupy Azoty KĘDZIERZYN z RAFAKO S.A.

Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r. To ambitny plan, ale jak widać z postępu robót, możliwy do wykonania. - Staramy się na bieżąco zawierać umowy z podwykonawcami i dostawcami. Wiele prac udało nam się zakontraktować wcześniej niż zakładaliśmy – powiedział Alojzy Richter, kierownik projektu, odpowiedzialny za kocioł i instalacje SCR z RAFAKO S.A. – Podwieszenie walczaka to początek montażu kotła. Obecnie rozpoczął się montaż ścian szczelnych pierwszego ciągu, które są pod walczakiem. Za tę część prac odpowiada nasz podwykonawca, firma REMAK – dodał A. Richter.

Sprawna organizacja prac, a tym samym terminowe ich prowadzenie, wynika ze struktury zespołu realizującego projekt. – Podzieliliśmy go na 5 podprojektów, które powierzyliśmy osobom specjalizującym się w konkretnych realizacjach: elektrofiltry i filtry workowe, odsiarczanie spalin, wyspa kotłowa, wyspa maszynowa oraz projekt ogólny, czyli instalacje wspólne poszczególnych wysp. Jak na razie sprawdza się to bardzo dobrze – powiedział Grzegorz Podsiadło, dyrektor Biura Handlowego Sprzedaży Kompletnych Obiektów z RAFAKO S.A., który do końca kwietnia pełnił funkcję p.o. Dyrektora Projektu w Kędzierzynie-Koźlu. Za koordynację wszystkich prac na placu budowy odpowiedzialny jest Zbigniew Masłoń, pełniący funkcję dyrektora budowy z ramienia RAFAKO S.A.

IOS

– Do moich zadań należy realizacja instalacji oczyszczania spalin IOS w zakresie koordynacji wykonania dokumentacji projektowej, zakupowej oraz kontraktacji urządzeń zgodnie z dokumentacją. W przypadku naszego projektu mogę śmiało stwierdzić, że jesteśmy na etapie finalnym. Jeśli chodzi o kontraktację to mamy zakontraktowane w okolicach 70-80 proc. naszych urządzeń i usług z podwykonawcami. Natomiast teraz będziemy przechodzić do realizacji na budowie; nastąpi montaż urządzeń oraz w późniejszym czasie, synchronizacja instalacji IOS z kotłem i instalacją SCR. Planujemy, że podanie spalin do instalacji odsiarczania półsuchego nastąpi w trzecim kwartale przyszłego roku – wyjaśnił Zbigniew Smok, kierownik ds. IOS na Elektrociepłowni Grupy Azoty KĘDZIERZYN.

Dokumentacja, w oparciu o którą realizowana jest inwestycja, opracowywana jest w RAFAKO przez projektantów, wśród których jest coraz więcej kobiet. Jedną z nich jest Patrycja Sopyła – Tkocz. – Jestem odpowiedzialna za instalację SCR, czyli za odazotowanie spalin. W Kędzierzynie mamy do czynienia z kompaktowym obiektem. Ze względów na już istniejącą infrastrukturę wiąże się z tym pewne wyzwanie. Musieliśmy uwzględnić kilka elementów, które są nowością w tego typu projektach, m.in. umiejscowienie reaktora nad obrotowym podgrzewaczem. Wszystko po to, by dostosować obiekt do oczekiwań zamawiającego – powiedziała pani Patrycja.

Inwestycja

Inwestycja, o której mowa to realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”, zawierające budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem pyłowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495st. C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490 st. C i ciśnienie 7,0 MPa. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty KĘDZIERZYN, spełniającym surowe normy środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania.

Kontrakt opiewający na 320 mln zł został podpisany w 2014 r. W maju 2015 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję. Termin oddania elektrociepłowni do użytku przewidziany jest na koniec października 2016 r.

 

Źródło: RAFAKO S.A.

Autor: Aleksandra Dik

Zdjęcia: Aleksandra Dik

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ