Partner serwisu
23 października 2014

Nowa elektrociepłownia Grupy Azoty zostanie sfinansowana przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie”

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł w ramach programu „Inwestycje polskie". Pozyskane środki spółka przeznaczy na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni.

Nowa elektrociepłownia Grupy Azoty zostanie sfinansowana przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie”

Umowa kredytowa zapewni źródło finansowania i refinansowania wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. - etap I". Kredyt inwestycyjny do kwoty 256 mln zł stanowi finansowanie do 80% wartości umownej kontraktu zawartego z generalnym wykonawcą inwestycji - Rafako S.A. Okres finansowania obejmujący terminy wypłat i spłat należności zamyka się 30 czerwca 2024 r.

- Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK S.A. to wielkie wyzwanie inwestycyjne wpisane w twarde ramy czasowe, a umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwia konieczną i zgodną z harmonogramem realizację planowanych zadań i etapów przedsięwzięcia - powiedział podczas uroczystości podpisania umowy Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. - Inwestycja jest wpisana w Strategię Grupy na lata 2013-2020, jej realizacja pozwoli spełnić wymogi dyrektywy IED, zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne oraz przyniesie efekty prośrodowiskowe - dodał.

- Dzisiejsza umowa jest kontynuacją naszej współpracy z Grupą Azoty ZAK S.A. We wrześniu tego roku sfinansowaliśmy zadanie pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST® OT" - poinformował Piotr Lasecki, wiceprezes zarządu BGK. - Jest to też kolejny projekt w ramach programu „Inwestycje polskie". Łącznie z dzisiejszą transakcją zaangażowanie banku w programie osiągnęło wartość 17 mld 627 mln zł - dodał.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje działania polegające na wspieraniu ważnych dla Polski projektów inwestycyjnych. Jako jeden z dwóch filarów programu „Inwestycje polskie" udziela przedsiębiorstwom finansowania dłużnego na warunkach rynkowych.

 

Źródło, fot: BGK

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ