Partner serwisu

Kędzierzyn: Elektrociepłownia na węgiel

Kategoria: Nowoczesne zakłady

– Inwestycja jest wpisana w strategię Grupy na lata 2013-2020, jej realizacja pozwoli spełnić wymogi dyrektywy IED, zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne oraz przyniesie efekty prośrodowiskowe – mówi o nowej elektrociepłowni w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie prezes Adam Leszkiewicz.
 

Kędzierzyn: Elektrociepłownia na węgiel

Realizacja umowy między Grupą Azoty ZAK S.A. a RAFAKO S.A. na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A. – etap I” będzie polegała na wybudowaniu turbozespołu upustowo-kondensacyjnego (TUK) o mocy 25 MWe, kotła parowego o wydajności 140 Mg/h, instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz budynku z nastawnią centralną DCS i częścią socjalną dla załogi. Generalny wykonawca zrealizuje zadanie w formule „pod klucz” do końca 2016 roku. 

375 mln złotych
Szacowany koszt inwestycji to 375 mln zł. Część tej kwoty – 256 mln zł – zakład pozyska z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje Polskie”. Okres finansowania obejmujący terminy wypłat i spłat należności zamyka się 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja pro
Budowa nowej elektrociepłowni wynika ze zużycia technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji oraz z konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu wynikającej z wymogów dyrektywy IED. Etap II inwestycji planowany jest na lata 2017- 2019. Nowa jednostka będzie współpracować z istniejącą, aż do całkowitego wyłączenia i likwidacji kotłów, co nastąpi w 2019 roku. – Wybór węgla jako paliwa oparty był o szczegółowe analizy istotnych uwarunkowań w otoczeniu Grupy Azoty ZAK S.A. Elektrociepłownia dostarczy ciepło oraz energię na potrzeby produkcyjne spółki oraz do części miejskich odbiorców. Dodatkowo inwestycja wesprze realizowaną od wielu lat strategię zakupu polskiego surowca z krajowych kopalń – podkreśla Adam Leszkiewicz.

Źródło,fot.: Grupa Azoty ZAK

Materiał opublikowany w magazynie Chemia Przemysłowa 6/2014
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ