Partner serwisu
25 maja 2015

Obowiązek oznakowania stacji

Kategoria: Z życia branży

W kontekście zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw niezwykle ważny dla operatora stacji jest obowiązek prawidłowego oznakowania stacji [w tym zwłaszcza odmierzaczy paliwowych], tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw. Kto zaniedba tego obowiązku, musi liczyć się z karą 5 tys. zł.

Obowiązek oznakowania stacji

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw:

Art. 35a. Karze pieniężnej podlega:

4)   przedsiębiorca, który nie zamieszcza na stacji paliwowej lub stacji zakładowej informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji w sposób określony w art. 9a;

 Art. 35c.  1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w art. 35a pkt 1-4, 6 i 8, wynosi 5000 zł.

Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.2014.1088) zmianie uległa definicja paliw ciekłych. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji za paliwa ciekłe uznaje się:

a)  benzyny silnikowe zawierające do 10,0% objętościowo biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 oraz z 2014 r. poz. 457 i 900), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,

b)  olej napędowy zawierający do 7,0% objętościowo biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Zmiana weszła w życie 14 października 2014 r.

W tym kontekście niezwykle ważny pozostaje obowiązek prawidłowego oznakowania stacji paliw, tak aby klient mógł z łatwością stwierdzić, jaka zawartość biokomponentów znajduje się w zbiornikach stacji paliw.

Zgodnie z art. 9a przywołanej ustawy przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych stacjach, w szczególności informacji o zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych. Informacje te należy umieścić na stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny. Przepisy te stosuje się odpowiednio do stacji zakładowych.

W konsekwencji, na każdej stacji paliw, powinna znaleźć się informacja jaka jest zawartość biokomponentów w sprzedawanym paliwie. W przypadku stacji paliw sprzedających benzyny o podwyższonej zawartości biokomponentów należy informować klienta odnośnie konieczności upewnienia się przez konsumenta, czy paliwa te mogą być stosowane w używanym przez niego silniku.

Jeżeli paliwo zawiera dodatki metaliczne (chodzi tu w szczególności o związki manganu) taka informacja również musi znaleźć się na dystrybutorach.

Powyższe obowiązki muszą być spełnione od dnia wejścia w życie ustawy, a kontrola spełnienia tych wymogów została powierzona Inspekcji Handlowej.

Źródło:PIPP

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ