Partner serwisu
18 lutego 2015

Halina Pupacz: Podwyższenie akcyzy dla oleju napędowego niewskazane

Kategoria: O tym się mówi

– Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), sugeruje podwyższenie stawek akcyzy dla oleju napędowego. Polska Izba Paliw Płynnych stoi jednak na stanowisku, że w warunkach i tak wysokich obciążeń fiskalnych ciążących nad europejskim rynkiem paliw dalsze ich zwiększanie jest wysoce niewskazane – mówi Halina Pupacz, Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Halina Pupacz: Podwyższenie akcyzy dla oleju napędowego niewskazane

– Jednym z elementów dążenia do samodzielności energetycznej Unii Europejskiej jest polityka klimatyczna, zakładająca ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych poprzez promowanie biopaliw i zwiększanie ich udziału w transporcie. Dla producentów paliw wyznacza to obowiązek zrealizowania Narodowego Celu Wskaźnikowego, który określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw wprowadzanych do obrotu. Udział ten liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i w latach 2008-2018 ma on wzrosnąć z 3,45% do 8,5% – mówi Halina Pupacz.

Jak tłumaczy prezes PIPP w praktyce na gruncie polskim Narodowy Cel Wskaźnikowy realizowany jest poprzez sukcesywne zwiększanie udziału biokomponentów zarówno w oleju napędowym, jak i benzynach. – O ile jednak bez problemów rynek przyjął w 2012 r. zwiększenie z 5 do 7% zawartości bioestrów w oleju napędowym – problemy mają tylko operatorzy stacji paliw, którzy w związku z nietrwałością tego paliwa są obciążani odpowiedzialnością, podczas gdy nie mają wpływu na jego jakość, jako że mieszanka opuszczając bazę paliwową może stracić parametry jakościowe już w drodze na stację lub chwilę po rozładunku cysterny na stacji – o tyle z oporami postępuje proces zwiększania zawartości alkoholu w benzynach – z normatywnych obecnie 5 do 10% –  podkreśla prezes Izby.

– W 2014 roku nie doczekaliśmy się wprowadzenia E10 na stacje. Warto też dodać, że po wprowadzeniu B7 praktycznie zamarła sprzedaż B100 – bioestrów stanowiących samodzielne paliwa (tzw. biodiesel). Niepowodzeniem zakończyła się również próba wprowadzenia na polski rynek E85 – benzyny o 85-proc. zawartości alkoholu – dodała Halina Pupacz.


fot.: PIPP

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ