Partner serwisu
19 maja 2015

Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego

Kategoria: Innowacje i nauka

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał niedawno europejski grant ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Już wkrótce grant pozwoli zatrudnić w Instytucie światowej klasy specjalistę z zakresu biologii, pracującego na jej styku z chemią lub fizyką

Europejski grant ERA Chair czeka na wybitnego uczonego


W połowie 2016 roku w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie rozpocznie pracę wybitny uczony zajmujący się szeroko rozumianą biologią i jej stykiem z chemią i fiztyką. Zatrudnienie naukowca na warunkach finansowych odpowiadających najlepszym standardom światowym będzie możliwe dzięki europejskiemu grantowi ERA Chair o wartości 2,5 mln euro. Uczony zostanie wybrany w konkursie ocenianym przez komitet złożony z naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, wśród których znajdują się laureaci
najbardziej prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych
(European Research Council, ERC).

-Chemia fizyczna wciąż szuka nowych inspiracji. Jesteśmy przekonani, że ich dobrym źródłem może być biologia. Dlatego chcielibyśmy, aby światowej klasy specjalista zbudował w naszym instytucie interdyscyplinarny zakład zdolny podejmować najbardziej ambitne problemy naukowe leżące na styku współczesnej chemii, fizyki i biologii - mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

W dziedzinie chemii Instytut Chemii Fizycznej PAN od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odnowiona i rozbudowana baza aparaturowa oraz znaczna swoboda doboru tematyki badawczej tworzą w Instytucie warunki dla kreatywnego rozwoju kariery naukowej. Już obecnie liderami części zespołów badawczych są naukowcy z Kolumbii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii i Ukrainy. Wysiłki IChF PAN zostały niedawno docenione przez Komisję Europejską, która przyznała Instytutowi prawo do posługiwania się logo HR
Excellence in Research.

- Warto dodać, że dla naprawdę dobrego naukowca, który chce rozwijać ambitną tematykę badawczą, Polska jest obecnie atrakcyjnym krajem z uwagi na coraz liczniejsze konkursy grantowe, w których wartość trzyletniego grantu nierzadko przekracza milion euro”, podkreśla prof. Hołyst i dodaje, że rosnąca pozycja Instytutu pozwala także na skuteczną rywalizację o najlepsze granty europejskie. Spektakularnym dowodem było tu przyznanie IChF PAN w 2011 roku grantu NOBLESSE, jednego z największych przydzielonych pojedynczej instytucji naukowej w trakcie
realizacji VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Granty ERA Chair (European Research Area) są przyznawane w ramach Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji. Budżet programu na lata 2014-20 wynosi niemal 80 mld euro. Głównym zadaniem grantów ERA Chair jest przyciągnięcie najwybitniejszych uczonych do instytucji naukowych działających w niedawno przyjętych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dalekosiężnym efektem realizacji grantów ma być podniesienie poziomu nauki nowych państw członkowskich i wzrost jej konkurencyjności
do poziomu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami naukowymi zarówno w Europie, jak i na świecie.

Problem wyrównywania szans ośrodków naukowych w rywalizacji międzynarodowej jest szczególnie istotny w przypadku Polski, która często jest postrzegana jako kraj o małym wkładzie w rozwój nauki i techniki. O ile część osób pamięta, że astronom Mikołaj Kopernik „ruszył Słońce, wstrzymał Ziemię”, a Maria Skłodowska-Curie stworzyła podwaliny współczesnej fizyki jądrowej, o tyle niewielu kojarzy, że to Ignacy Łukasiewicz był pionierem przemysłu naftowego, Kazimierz Funk odkrył pierwszą witaminę, Ludwik Hirszfeld grupy krwi, a Jan Czochralski wynalazł metodę hodowli monokryształów, bez której nie byłoby dzisiejszej elektroniki. Z terenów obecnej Polski pochodzili m.in. Benoit Mandelbrot – twórca geometrii fraktalnej, Wernher von Braun – konstruktor rakiet księżycowych Saturn V, czy noblista Albert Michelson – współtwórca eksperymentu, który doprowadził do narodzin teorii względności. Mało znany jest także fakt, że większość kobiet, które otrzymały nagrodę Nobla z fizyki lub chemii, miała mniejszy lub większy związek z Polską.


- W naukach przyrodniczych Polska ma znakomite, wręcz wybitne tradycje intelektualne. Jako nowoczesny instytut, specjalizujący się w chemii fizycznej, chcemy do nich coraz silniej nawiązywać. Nie mamy wątpliwości, że grant ERA Chair nam w tym pomoże - podsumowuje prof. Hołyst.
 

Źródło,fot.: IChF PAN

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ