Partner serwisu
05 maja 2015

Wsparcie dla budowy zakładu w PCC MCAA

Kategoria: Z życia branży

Projekt inwestycji najnowocześniejszego na świecie i jedynego w Polsce zakładu produkującego ultra czysty kwas monochlorooctowy (MCAA), realizowany przez PCC MCAA, wspierany jest przez giełdową spółkę chemiczną PCC Rokita.

Wsparcie dla budowy zakładu w PCC MCAA

Wsparcie obejmuje m. in. udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania tej inwestycji. Po zakończeniu projektu MCAA będzie znaczącym odbiorcą chloru produkowanego przez PCC Rokita.

Zakład będzie jedynym w Polsce producentem kwasu monochlorooctowego o wysokiej czystości, który wykorzystywany jest w wielu branżach, m.in. w produkcji środków ochrony  roślin, środków higieny osobistej, tworzyw sztucznych, żywności, farmaceutyków i kosmetyków. Używany jest także w przemyśle papierniczym oraz wydobywczym.

300 milionów
Koszt inwestycji to ok 300 mln zł, z czego ponad 60 mln zł to przyznana przez Unię Europejską firmie PCC MCAA dotacja w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostałe środki to, udzielone na warunkach rynkowych kredyty i pożyczki oraz środki własne inwestora  (PCC MCAA), spółki nienależącej do Grupy PCC Rokita.

Przejście na technologię elektrolizy membranowej
Instalacja MCAA będzie to innowacyjny na skalę światową zakład. Produkcja na poziomie do 42 tys. t/rocznie stawia go w jednym szeregu ze światowymi potentatami. Zakład do wytwarzania swoich produktów będzie wykorzystywał m.in. chlor produkowany przez PCC Rokita. – Firma PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą. Od kilku lat intensywnie prowadzimy inwestycję w Kompleksie Chlorowym, której efektem będzie całkowite przejście na technologię elektrolizy membranowej. Po zakończeniu rozruchu w drugim kwartale br. i dojściu do optymalnych parametrów pracy instalacji w trzecim kwartale br. zostanie zainstalowany ostatni z elektrolizerów i osiągnięta docelowa moc produkcyjna. Dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będzie odbywało się etapami. – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

- W związku z przełączaniem produkcji na nową elektrolizę, miał miejsce przestój. Proces ten był jednak dokładnie zaplanowany i zoptymalizowany, tak aby zminimalizować skutki tej operacji – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. - W efekcie inwestycji przede wszystkim stopniowo zwiększają się nasze moce produkcyjne chloru. Nadwyżki w znaczącym stopniu będzie odbierała instalacja MCAA, co zgodnie z przyjętymi założeniami powinno mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki PCC Rokita – dodaje.

– Budowa przez PCC MCAA jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów chemicznych wytwarzających MCAA najwyższej jakości na terenie sąsiadującym z PCC Rokita to także przykład synergii, które umiemy wykorzystywać pomiędzy różnymi instalacjami w ramach PCC Rokita oraz pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej – podkreśla wiceprezes zarządu.

Umowa wsparcia
W związku z istotnością projektu dla PCC Rokita, spółka zawarła umowę wsparcia z PCC MCAA sp. z o.o., która realizuje inwestycję oraz umowy dotyczące udzielenia poręczeń w kolejnej rundzie finansowania tej inwestycji.

Dwa poręczenia w łącznej kwocie 80 mln PLN zostały udzielone przez PCC Rokita SA na rzecz instytucji współfinansujących inwestycję, tj. na rzecz Alior Banku oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poręczenia te stanowią zabezpieczenie zobowiązań PCC MCAA Sp. z o.o. wynikających z udzielonych na warunkach rynkowych  kredytu oraz pożyczki. Poręczenia generalnie wiążą PCC Rokita SA do czasu uregulowania przez PCC MCAA należności wynikających z umowy kredytu oraz pożyczki. W przypadku jednak wystąpienia stosownych warunków do wcześniejszego zwolnienia poręczeń, PCC Rokita począwszy od 1 stycznia 2017 r. może wystąpić z wnioskiem do instytucji finansujących o wcześniejsze zwolnienie poręczeń, jednak ze skutkiem zwolnienia nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2017 r.

Źródło,fot.: PCC

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ