Partner serwisu

Rafał Zdon: Rok możemy zaliczyć do udanych

Kategoria: O tym się mówi

– Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, finalizujemy kolejne etapy prowadzonych inwestycji i osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. A dzięki stałym inwestycjom nie tylko dorównujemy europejskim standardom, ale także je wyznaczamy – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA.

Rafał Zdon: Rok możemy zaliczyć do udanych

Jaki był rok 2014 dla PCC Rokita?
Rok 2014 był okresem niezwykle intensywnym i pełnym wyzwań dla naszej spółki. Konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju, finalizujemy kolejne etapy prowadzonych inwestycji i osiągamy coraz lepsze wyniki finansowe. Sytuacja makroekonomiczna nie miała wyraźnego wpływu na kondycję PCC Rokita, dzięki naszemu zdywersyfikowanemu modelowi biznesowemu, opartemu o trzy kompleksy wytwarzające produkty stosowane w bardzo wielu gałęziach gospodarki. Zdecydowanie ten rok możemy zaliczyć do udanych dla Grupy PCC Rokita.

Co udało się zrealizować?
Rok 2014 to przede wszystkim pozyskanie znaczących środków finansowych z rynku kapitałowego na realizację kolejnych istotnych inwestycji. W czerwcu pozyskaliśmy 52 mln zł z pierwszej publicznej emisji akcji, a kolejne 47 mln zł z dwóch emisji obligacji. Środki z rynku kapitałowego pozwoliły nam m.in. współfinansować realizację prac inwestycyjnych na instalacji elektrolizy membranowej, zwiększenie zdolności produkcyjnych w segmencie polioli i systemów poliuretanowych oraz dalszą rozbudowę instalacji tlenku propylenu. Dodatkowo, bardzo intensywnie rozwijaliśmy obszar R&D, m.in. poprzez modernizację naszego laboratorium.

Trzy najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.
Jednym z nich jest przystąpienie do realizacji drugiego etapu inwestycji w elektrolizę membranową, która wykorzystywana jest do produkcji chloru i ługu sodowego. Dzięki tej inwestycji nasza technologia wytwarzania chloru stanie się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zakończenie inwestycji nastąpi w przyszłym roku i pozwoli na blisko dwudziestoprocentowy wzrost zdolności produkcyjnej wytwórni. Chciałbym również podkreślić, że realizowana przez nas inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji, poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej aż o dwadzieścia procent. Kolejnym istotnym działaniem było rozpoczęcie inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych poprzez uruchomienie produkcji polioli poliestrowych oraz wielkotonażowych systemów poliuretanowych. Rozszerzenie portfela produktowego pozwoli na zwiększenie udziału w rynku, między innymi dzięki temu, że będziemy w stanie lepiej dostosowywać wyroby do potrzeb naszych klientów. Trzecim istotnym przedsięwzięciem jest inwestycja mająca na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu do 40 tysięcy ton rocznie, która rozpoczęta została w 2012 r. Dzięki temu otrzymamy możliwość zwiększenia wewnętrznego zużycia chloru i tym samym uniezależnimy się od jego zewnętrznych odbiorców. Realizacja inwestycji odbywa się w sposób minimalizujący przerwy w ruchu wytwórni.

A co dla Pana było najważniejsze?
Co prawda firma chemiczna kojarzy się ze znacznymi aktywami w postaci instalacji produkcyjnych. Ale dla mnie w 2014 roku najważniejsze było i jest zaangażowanie wszystkich osób, które przyczyniły się  do sukcesów osiąganych przez spółkę. Najcenniejszym bowiem kapitałem naszej organizacji jest kapitał ludzki. To dzięki naszym pracownikom, ich sprawnemu działaniu i ciągłej edukacji możemy wytwarzać i opracowywać coraz lepsze produkty dla naszych klientów, realizować poszczególne inwestycje i w efekcie osiągać świetne wyniki finansowe.

Co będzie największym wyzwaniem dla PCC Rokity?
Z pewnością sprawna realizacja trwających przedsięwzięć. Z zewnątrz firmy może tego nie widać, ale proszę mi wierzyć, że potrzeba tysięcy godzin pracy zgranego zespołu świetnych ekspertów, żeby po roku, dwóch lub trzech latach od rozpoczęcia inwestycji można było ogłosić, że została zakończona. Takie doskonałe zespoły profesjonalistów pracują w Grupie PCC Rokita, więc jestem spokojny o sukces wszystkich przedsięwzięć, które są zaplanowane na 2015 rok. W 2015 r. planujemy także jeszcze większą intensywność działań w zakresie rozwoju produktów specjalistycznych, co będzie od nas wymagać koncentracji na obszarze R&D. I nie mam tu na myśli jedynie zakupu sprzętu czy modernizacji laboratorium, ale przede wszystkim inwestycje w kadrę. Kierujemy się w stronę wiedzy i wyspecjalizowanych technologii. Będziemy podejmować więc liczne inicjatywy zmierzające do doskonalenia kapitału ludzkiego obecnego w spółce, a także te zachęcające wyspecjalizowane kadry do dołączenia do naszego zespołu.

Jakie są plany firmy na 2015 rok?
Nadal zamierzamy kontynuować naszą dotychczasową strategię zrównoważonego rozwoju, której realizację umożliwiają nam prowadzone inwestycje. Dzięki nim możemy stale zwiększać moce produkcyjne, rozszerzać portfolio naszych produktów oraz dbać o środowisko naturalne. W roku 2015 planujemy zakończyć inwestycje związane z: elektrolizą membranową oraz prowadzić inwestycje zwiększenia zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych i zwiększenia zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu. Planujemy również zakończenie przebudowy sieci elektroenergetycznych. Dzięki stałym inwestycjom nie tylko dorównujemy europejskim standardom, ale także je wyznaczamy.

 

Rozmawiała Aleksandra Grądzka-Walasz

fot. PCC Rokita
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ