Partner serwisu
23 kwietnia 2015

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja

Kategoria: Z życia branży

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację interkonektora Polska-Słowacja, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia Strachocina – Granica RP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream – operator słowackiego systemu przesyłowego. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją będzie stanowić istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

W ramach projektu po polskiej stronie zostanie wybudowany gazociąg Strachocina – Granica RP
o średnicy DN 1000 mm i długości ok. 58 km oraz węzeł, stacja pomiarowa i tłocznia w Strachocinie.

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu relacji
Strachocina – Granica RP wraz z nadzorem autorskim inwestycji, został wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Przedmiotem umowy podpisanej z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA w dniu 16 kwtenia 2015 roku  jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy gazociągu.Do zadań wykonawcy projektu należy między innymi uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowej, które zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę, planowane jest w 2017 roku.

Decyzją Komisji Europejskiej z października 2013 roku połączenie międzysystemowe ze Słowacją otrzymało status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI / Project of Common Interest). Przyznanie statusu PCI oznacza objęcie projektu  najlepszymi praktykami  w ramach procesu wydawania pozwoleń, w zakresie określonym w Rozporządzeniu (UE) 347/2013.

Dodoatkowo, w dniu 29 października 2014 roku, Komisja Europejska opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z europejskiego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”). Projekt połączenia PL-SK otrzymał dofinansowanie na prace studialne i projektowe w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie finalizowane są prace związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie na kwotę 4,6 mln EUR - do podziału pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A.  i Eustream.

Program inwestycyjny 2015-2023
Wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej stanowi część kolejnego etapu rozwoju polskiego systemu przesyłowego. Budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską Korytarza Gazowego Północ-Południe pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje
w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Źródło, fot.: GAZ_SYSTEM

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ