Partner serwisu
20 lutego 2015

Pomysł na wąskie gardła

Kategoria: Bezpieczeństwo

Prowadzone przez ostatnie lata analizy polskich zakładów przemysłowych wskazują, że przedsiębiorstwa te obecnie są na etapie przejściowym, a w aspekcie bezpieczeństwa –mają jeszcze sporo pracy do zrobienia.
 

 Pomysł na wąskie gardła

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w gospodarce rynkowej w pierwszej kolejności muszą koncentrować się na maksymalizacji wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow). Cel ten jest główną motywacją podejmowanych decyzji strategicznych przez zarządzających firmą. Jest to podejście całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę istotę prowadzenia działalności gospodarczej, konieczność utrzymania miejsc pracy i wreszcie inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstwa R&D (research and development). Dopiero w dalszej kolejności na horyzoncie pojawia się zaspokojenie potrzeb postrzeganych jako potrzeby wyższego rzędu przedsiębiorstwa, tzn. zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności (safety&security), prowadzenie polityki odpowiedzialności społecznej CSR (corporate social responsibility) oraz, w końcu, aktywność filantropijna. Często, w szczególności na rynkach rozwijających się (emerging markets), zarządzanie i przyjęte cele strategiczne zaczynają i kończą się na celu podstawowym, pozostałe zaś potrzeby odkładane są na dalszą, często odległą przyszłość.

Kształtowanie polskiego rynku
Tymczasem przedsiębiorstwa z rynków rozwiniętych, czerpiąc z wieloletnich własnych doświadczeń i budowanego (często przez dziesięciolecia) modelu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, idą w kierunku zrównoważonego wzrostu biznesu, przykładając bardzo wysoką wagę do pozostałych, powyżej wymienionych potrzeb przedsiębiorstwa. Wykonywane przez ostatnie lata analizy przedsiębiorstw, prowadzących działalność na rynku polskim, pozwalają na wysunięcie tezy, że rodzime zakłady są obecnie na etapie przejściowym. Ku końcowi zmierza etap kształtowania polskiego rynku i myślenia wyłącznie w kategoriach budowy krótkoterminowej pozycji na rynku – coraz większego znaczenia nabiera spojrzenie z perspektywy długoterminowej na przedsiębiorstwo, gdzie kluczową rolę odgrywa wizerunek i postrzeganie firmy przez interesariuszy (stakeholders), tzn. inwestorów pozostałych uczestników rynku oraz społeczeństwo. Zmiany zachodzące w polskich przedsiębiorstwach w dużej mierze stymulowane są przez postępującą globalizację i tym samym relacje biznesowo kapitałowe z rynkami o bardziej rozwiniętej kulturze prowadzenia biznesu. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa to przede wszystkim zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa we wszystkich aktywnościach przez nie podejmowanych i wszystkich aspektach prowadzonej działalności. To zarówno uwzględnianie w polityce firmy zachodzących w organizacji procesów i ich wpływu na personel, środowisko naturalne, lokalne społeczności, jak również na bezpieczeństwo prowadzonej działalności spółek kooperujących, powiązanych przepływem surowców, wyrobów i usług.

Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
W aspekcie bezpieczeństwa polskie przedsiębiorstwa mają jeszcze sporo pracy do wykonania. Osobiście postrzegam to nie w kontekście zagrożeń, ale przede wszystkim wyzwań i szans, jakie z tego wynikają. Podjęte prace w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw mogą wnieść i wnoszą wiele innowacyjnych rozwiązań, mogą również tworzyć przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku. Taka sytuacja miała miejsce po wybuchu atmosfery pyłowej w jednej z polskich elektrowni, gdzie zastosowano współspalanie biomasy i węgla, bez świadomości wprowadzenia nowych zagrożeń do procesu. Przeprowadzone działania, polegające na zastosowaniu nowoczesnych zabezpieczeń fizycznych oraz nowatorskich procedur
postępowania, minimalizujących ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości sprawiły, że przedmiotowa elektrownia oraz zastosowane rozwiązania obecnie postrzegane są jako wzorcowe, wpisujące się w kodeks dobrych praktyk zarówno w pozostałych polskich elektrowniach, jak i w elektrowniach europejskich, gdzie stosuje się technologie współspalania.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ