Partner serwisu
27 sierpnia 2014

Terminal LNG: Ekologiczna i bezpieczna inwestycja

Kategoria: Z życia branży

Powstający w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest inwestycją realizowaną na obszarze objętym programem Natura 2000 z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Oprócz wyzwań związanych z technologicznym aspektem inwestycji jest to więc także wielkie wyzwanie wynikające z konieczności szczególnej ochrony terenu, na którym powstaje terminal.

Terminal LNG: Ekologiczna i bezpieczna inwestycja

Rośnie świadomość ekologiczna
Według badania przeprowadzonego przez TNS, świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Już 63% obywateli przyznaje, że korzystanie z przedmiotów przyjaznych środowisku jest ważne. Ponad 2/3 kobiet (67%) uważa, że ogólna troska o naturę ma dla nich duże znaczenie osobiste. Wśród mężczyzn jest to 59%[1]. Jednocześnie, proponowana przez Polskę na forum Unii Europejskiej koncepcja unii energetycznej dodatkowo podkreśla wagę zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii dla gospodarki kraju.

Natura 2000
Terminal LNG w Świnoujściu to inwestycja prowadzona na terenie obszaru Natura 2000 w bezpośredniej bliskości historycznych fortyfikacji, bunkrów nadmorskich, a także wydm i lasów, gdzie można znaleźć chronione gatunki roślin i grzybów. Z oficjalnych materiałów wynika, że obszary objęte tym programem mają pomóc w „zachowaniu określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim (…) celem jest ochrona różnorodności biologicznej.”[2]

Jednym z głównych zadań programu jest więc kontrola wszelkich inwestycji na terenach wchodzących w skład Natury 2000 i restrykcyjne przestrzeganie ściśle określonych obostrzeń dotyczących możliwie jak najmniejszej ingerencji człowieka w te tereny, tak aby wypełniać statutowe zadania ochrony środowiska.

W zgodzie z naturą
Mimo wspomnianych wyzwań, terminal został zaprojektowany tak, by harmonijnie współistnieć z przyrodą. Niektóre elementy pierwotnego projektu: 10-metrowy korytarz łączący terminal z nabrzeżem czy też szczegółowe umiejscowienie samej instalacji, zostały zmodyfikowane jeszcze przed rozpoczęciem prac, tak by zapewnić możliwie wysoką ochronę środowiska naturalnego. Podjęte działania okazały się na tyle skuteczne, że aż 83% mieszkańców Świnoujścia jest dumnych z prowadzonych prac, a ponad 1/3 uważa, że Polskie LNG to spółka wspierająca działania ekologiczne.

Zalety LNG
W porównaniu z innymi paliwami, gaz w formie płynnej jest rozwiązaniem bezpiecznym dla ludzi i przyjaznym dla środowiska. LNG zawiera około 95% metanu, pozostałe 5% to inne składniki. Dzięki temu nie ma on właściwości toksycznych ani korozyjnych. W zetknięciu z powietrzem odparowuje i rozrzedza się w atmosferze. Rozlany nie pozostawia osadów na glebie lub w wodzie. Co ciekawe, jak informuje portal edukacyjny www.lng.edu.pl, metanowce, czyli statki transportujące skroplony gaz ziemny, w ciągu kilkudziesięciu lat pracy nie odnotowały żadnych poważniejszych awarii. Oznacza to, że odkąd Methane Pioneer wypłynął w 1959 r. z USA do Wielkiej Brytanii już około 70 tys. podróży metanowców odbyło się w bezpiecznych warunkach.

Strategiczny surowiec
Jednocześnie, dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gaz to surowiec strategiczny. Szeroko stosowany w gospodarce, dywersyfikacja jego dostaw pozwala na bezpieczniejszą i łatwiejszą realizację przedsięwzięć gospodarczych o znacznej skali. Wzmacnia ona również pozycję negocjacyjną kraju. Ukończony terminal LNG w Świnoujściu będzie pokrywał około jednej trzeciej krajowego zużycia gazu. Docelowo, gdy jego możliwości zwiększą się z 5 do 7,5  mld m sześc. rocznie, będzie to prawie połowa tej wartości. W ten sposób terminal LNG będzie mógł pełnić rolę ekologicznego bufora bezpieczeństwa chroniącego polską gospodarkę. W przypadku nadwyżek dostaw, pozwoli on także na eksport błękitnego paliwa, np. do krajów bałtyckich.

[1] Źródło: Badanie TNS przeprowadzone w dniach 23.05-28.05.2014 r. na próbie ogólnopolskiej, losowo wybranej, reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

[2] Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/wiem

Źródło: Hill+Knowlton Strategies
Fot. Polskie LNG

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ