Partner serwisu
26 sierpnia 2014

Minister Środowiska odmówił przedłużenia koncesji spółki RWE Dea AG

Kategoria: Z życia branży

Spółka RWE Dea AG posiada obecnie w Polce dwie koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Dwie pozostałe koncesje, które spółka posiadała w Polsce, wygasły.

Minister Środowiska odmówił przedłużenia koncesji spółki RWE Dea AG

Zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Spółka złożyła wnioski o przedłużenie okresu ich obowiązywania, jednak minister środowiska decyzjami z 24 i 28 kwietnia 2014 r. odmówił ich przedłużenia, uznając, że przejęcie ich przez podmiot powiązany osobowo i kapitałowo z rosyjskim konsorcjum Alfa Group może stwarzać zagrożenie dla interesu publicznego i bezpieczeństwa państwa. Spółka RWE Dea AG odwołała się od powyższych decyzji, jednak minister środowiska decyzjami z 8 sierpnia 2014 r. podtrzymał swoje rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podpisana przez Prezydenta RP w dn. 1 sierpnia 2014 r., wyłącza możliwość przejęcia koncesji w drodze sukcesji generalnej, przyczyniając się do zwiększenia ochrony bezpieczeństwa państwa i interesu publicznego.

***

W nowelizacji Prawa geologiczne i górniczego (ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.) wprowadzono szczegółowy tryb przeniesienia uprawnień z koncesji dotyczących węglowodorów. Każdorazowo podmiot, na którego rzecz będzie przenoszona koncesja, będzie musiał uzyskać pozytywną ocenę w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym - wśród kryteriów - znajduje się bezpieczeństwo państwa. Nowelizacja wyłączy możliwość przejęcia praw do koncesji w wyniku sukcesji generalnej. Zmiany te przyczynią się do zwiększenia ochrony interesu publicznego i poprawy bezpieczeństwa państwa.

 

Źródło: MSP

fot.: RWE Dea

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ