Partner serwisu
18 sierpnia 2014

Konkurs dla specjalistów od gazu łupkowego

Kategoria: Innowacje i nauka

120 młodych inżynierów już na początku przyszłego roku będzie uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego. Na ich zagraniczne staże i szkolenia w wiodących ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania tego surowca przeznaczymy ok. 12 mln zł.

Konkurs dla specjalistów od gazu łupkowego

Ponad dwa tygodnie temu prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. Nowe przepisy mają przyspieszyć wydobycie gazu łupkowego. Działania resortu nauki wpisują się zatem w rządowe działania na rzecz  pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zwiększania niezależności energetycznej Unii Europejskiej – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – W Polsce brakuje fachowców zajmujących się problematyką związaną z eksploatacją gazu łupkowego. W związku z tym będziemy wspierać kształcenie kadr specjalizujących się w poszukiwaniu i wydobyciu gazu ze złóż łupkowych. Chcemy zbudować w naszym kraju kilka ośrodków, które będą stanowić zaplecze kadrowe nie tylko dla uczelni, ale i wydobywców – dodaje prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Bezpłatny udział dla 120 osób
Nowy program resortu nauki zakłada bezpłatny udział 120 pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w programach szkoleniowo-stażowych w najlepszych na świecie ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania gazu łupkowego. Młodzi inżynierowie, doktoranci oraz absolwenci geofizyki, górnictwa, geologii inżynierskiej i inżynierii naftowej już na początku 2015 r. wyruszą w 30-40 osobowych grupach na kilkutygodniowe staże i szkolenia. Część z nich po powrocie do Polski zostanie edukatorami - nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wydobycia gazu łupkowego będą przekazywać na macierzystych uczelniach.

Zgłoszenia kandydatów do 15 października
Pierwszy etap konkursu zakończy się 15 października. Do tego czasu uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może zgłaszać swoich kandydatów do udziału w programie stażowo-szkoleniowym. Chęć udziału w konkursie kandydaci będą musieli potwierdzić poprzez rejestrację w specjalnym systemie rekrutacyjnym, który uruchomimy 16 października. W drugim etapie, wybrani przez komisję konkursową kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do MNiSW.

Wspieranie kadry dla gospodarki
Konkurs na staże w zakresie eksploatacji gazu łukowego wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizujemy już m.in. poprzez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” finansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na różne działania związane kształceniem kadr dla gazu łupkowego oraz dla potrzeb energetyki jądrowej w projekcie przeznaczono po 16 mln zł dla każdej dziedziny.

 

Źródło: MNiSW

fot. lupkipolskie.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ