Partner serwisu
18 sierpnia 2014

Dlaczego współpraca się nie układa

Kategoria: Innowacje i nauka

Współpracę z uczelniami deklaruje 66% dużych firm, ok. 44% średnich firm i ponad 30% małych i mikroprzedsiębiorstw. Z kolei 85% firm nigdy nie podjęło współpracy z uczelniami w zakresie zamawiania prac dyplomowych lub badawczych, szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych. Dlaczego tak się dzieje?

Dlaczego współpraca się nie układa

Współpraca z uczelniami zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Deklaruje ją prawie 66% dużych firm, ok. 44% średnich firm i niewiele ponad 30% małych i mikroprzedsiębiorstw. Branże najbardziej aktywne w tym zakresie to bankowość, ubezpieczenia, finanse oraz consulting – ok. 90% firm z tych branż podjęło w swojej historii współpracę z uczelniami – wynika z badań przeprowadzonych przez Biuro Karier Akademii Finansów i Biznesu Vistula w badaniu potrzeb pracodawców finansowanym ze środków EFS.

Oferty pracy dla studentów
Najczęściej spotykaną formą współpracy są oferty pracy dla absolwentów i studentów – deklaruje to niemal 70% firm. Prawie 60% oferuje praktyki i staże studenckie. Mniej niż 40% uczestniczy w organizowanych przez uczelnie targach pracy i prezentacjach firm. Niewiele ponad 10% zamawia w uczelnianych biurach karier rekrutację i selekcję pracowników czy badania kompetencji kandydatów.

Brak oferty dla biznesu
Okazuje się, że prawie 85% firm nigdy dotychczas nie podjęło współpracy z uczelniami w takich obszarach jak: zamawianie prac dyplomowych lub badawczych, zamawianie szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych.

– Odpowiedź jest dość prosta. Dotychczas niewiele uczelni wyższych dysponuje profesjonalnie przygotowaną ofertą dla biznesu. Przedstawiciele badanych przez nas firm często byli zdziwieni, że współpraca z uczelnią jest możliwa nie tylko w zakresie praktyk i staży, ale też w realizacji ciekawych projektów dla firm czy prowadzenia przez firmę zajęć przygotowujących studentów do pracy w konkretnej branży – mówi Anna Plewa,Dyrektor ds. Współpracy z Biznesem i Rozwoju Studentów. – Ponadto wśród naszych respondentów znaleźli się też tacy, którzy mają wręcz złe doświadczenia we współpracy np. z uczelnianymi biurami karier czy kadrą dydaktyczną. Zaznaczają, że dotychczas uczelnie charakteryzowała bierność w relacjach i zbyt dużo formalizmów – dodaje Plewa.

Inwestycja w edukację – opłacalna inwestycja?
Firmy także nie są zainteresowane ustanawianiem stypendiów dla studentów i młodych pracowników naukowych czy organizowaniem konkursów na prace dyplomowe, a właśnie dzięki takim prostym działaniom mogłyby z łatwością wyszukać talenty, które zasiliłyby grona ich pracowników.

– Najogólniej rzecz biorąc polska gospodarka nie osiągnęła jeszcze poziomu, na którym inwestycja w edukację jest postrzegana w kategoriach opłacalnej inwestycji w rozwój biznesu. Nie ma jeszcze „kultury” inwestowania w naukę i edukację. Mam nadzieję, że to kwestia czasu – przyznaje Plewa.

Badanie Potrzeb Pracodawców
Ogólnopolskie Badanie Potrzeb Pracodawców zostało zrealizowane przez Biuro Karier Akademii Finansów i Biznesu Vistula w roku akademickim 2013/2014. Projekt był finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie pracodawców zostało zrealizowane na próbie 300 firm. Przeprowadzono badanie ankietowe oraz badanie pogłębione. Celem projektu było wypracowanie wspólnie z biznesem efektywnego modelu kooperacji, który pozwoli zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw i zapewni studentom zdobycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 

 

Źródło: vistula.edu.pl

fot. photogenica.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ