Partner serwisu

Relacja: XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2011

Kategoria: XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2011

Prawie 300 osób uczestniczyło w XVII Sympozjum Naukowo-Technicznym Chemia 2011, które odbyło się w Płocku w dniach 25-26 stycznia 2011 r.

Relacja: XVII Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2011

Relacja: Chemia po raz siedemnasty

    W programie imprezy, której organizatorem była firma BMP a Honorowym Gospodarzem – tradycyjnie PKN Orlen – znalazły się m.in. debaty o sektorze chemicznym i naftowym oraz panele poświęcone efektywności energetycznej.

 O chemii…
       W dyskusji prowadzonej przez Wojciecha Lubiewa-Wieleżyńskiego – prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, PKN Orlen, ZCh Police, ZA Tarnów, ZA Kędzierzyn, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Ciechu. Tematyka? – najważniejsze problemy, z którymi zmaga się i zmagać będzie sektor chemiczny. 
       W polskich zakładach zapowiadane są zmiany strukturalne, planuje lub już realizuje się liczne inwestycje, o których wiele mówiono podczas debaty. Mają one na celu zwiększenie efektywności, unowocześnienie – słowem – dostosowanie firm do sytuacji rynkowej. A jak rynek ten wygląda w Europie? Choć Wojciech Lubiewa-Wieleżyński mówił o spadku sprzedaży chemikaliów nieorganicznych na Starym Kontynencie (19.procentowy spadek w odniesieniu do roku 2009), to sytuacja przemysłu chemicznego ma jednak ulec poprawie w większości europejskich krajów, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Grecji.  Z kolei za największe zagrożenie dla sektora chemicznego w Polsce prezes PiPCh uznał legislację unijną, szczególnie środowiskową.
 

 O nafcie
       Debatę na temat nafty poprowadził Andrzej Szczęśniak – niezależny ekspert rynku gazu i paliw. Przedstawiciele PKN Orlen, Lotosa, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, OLPP poruszali kwestie efektywności energetycznej sektora naftowego oraz m.in. problem dotyczący biopaliw (zniesienie ulg na biokomponenty jest ogromnym zagrożeniem dla przodujących w Polsce grup: PKN Orlen i Lotos). Skomentowane zostały także regulacje prawne w obszarze zapasów obowiązkowych. Mówiono o wprowadzonych w życie i planowanych w przyszłości inwestycjach. Pomimo pewnych trudności sprzedaż paliw ciekłych rośnie z roku na rok, a analizy na przyszłość są optymistyczne.
 

 O nowoczesnych technologiach i energetyce przemysłowej
      Program merytoryczny sympozjum uzupełniały panele poświęcone nowoczesnym technologiom (poruszono zagadnienia technologii oczyszczania powietrza, systemów bezpieczeństwa, oczyszczania ścieków) oraz szeroko dyskutowanym dziś tematom energetyki przemysłowej (o wymogach ekologicznych stawianych energetyce opowiadał m.in. Jerzy Majchrzak z PKN Orlen oraz Adam Kania z ZA Puławy).
     

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim firmom i instytucjom, które pomogły nam w przygotowaniu tegorocznej edycji imprezy - Honorowemu Gospodarzowi PKN Orlen SA, patronom: Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, partnerom: Metso, Hobas, Rafako, Ecol, SITPChem, Urząd Dozoru Technicznego, Nalco Mobotec,  Emerson, patronowi naukowemu – Politechnice Warszawskiej. Dziękujemy za pozytywne opinie, jak i cenne uwagi na temat sympozjum, które przekazaliście Państwo w wypełnionych ankietach. Z pewnością weźmiemy je pod uwagę przy budowaniu programu przyszłorocznej konferencji, którą – jak zaznaczył członek zarządu PKN Orlen Marek Serafin – znów zorganizujemy w Płocku.

 

Oprac. redakcja ChP

 

 

 

Honorowy Gospodarz Honorowy patronat: Patronat naukowy Partner główny

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Politechnika Warszawska

         
Partnerzy sympozjum: Współpraca  

Oddział przy PKN Orlen SA

 
         
Patronat medialny Organizator    
   
         
Sponsor konferencji "Energetyka przemysłowa" Partner konferencji "Energetyka przemysłowa"    

   

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ