Partner serwisu

Bezpieczeństwo techniczne po raz dziewiąty

Kategoria: Bezpieczeństwo techniczne po raz dziewiąty

IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w przemyśle” zgromadziła licznych gości chętnych do wysłuchania ponad 20 referatów i wystąpień, przedstawicieli straży pożarnej, ludzi nauki oraz instytucji. Obecne były również firmy, które miały możliwość zaprezentowania swoich produktów oraz usług. Gospodarzem konferencji był Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi.

Bezpieczeństwo techniczne po raz dziewiąty

     Konferencja jest efektem długoletniej współpracy KW PSP z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Celem głównym organizatorów – firmy BMP i magazynu „Chemia Przemysłowa” – było połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktycznymi dotyczącymi wybuchów w przemyśle. Dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno ludzie nauki, jak i przedstawiciele przemysłu oraz straży pożarnej.

Prof. Adam Markowski i prof Jerzy Michalik żywo komentują jeden z referatów.


    Złożoność problematyki zagadnienia bezpieczeństwa technicznego w przemyśle przejawiała się w mnogości tematów poruszanych przez uczestników. Nie zabrakło gorących dyskusji tak w trakcie paneli, jak i w kuluarach oraz w części nieoficjalnej.

     Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego nabrały specjalnego znaczenia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w związku z czym powstała kwestia dostosowania polskich przepisów do norm i regulacji unijnych, takich jak ATEX. Nie bez znaczenia jest również fakt, że sukcesywne wdrażanie nowych technologii wiąże się z nowymi zagrożeniami, którym należy w odpowiedni sposób przeciwdziałać.

    Wśród gości spotkania znaleźli się przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, m.in.: prof. Adam Markowski – Kierownik Katedry Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, prof. Jerzy Michalik z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, prof. Kazimierz Lebecki z Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Andrzej Sowa z Politechniki Białostockiej, dr inż. Andrzej Kozak z Urzędu Dozoru Technicznego, dr Jan Maria Kowalski z Instytutu Przemysłu Organicznego.

    Głos zabierali również przedstawiciele firm oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne: Atest-Gaz, Fluor SA, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Tessa Wolff, OBAC Sp. z o.o., Gazex, Owent, Prometgaz Sp. z o.o., Alstom Power Sp. z o.o. Konferencja zgromadziła ponad 150 osób z kilkudziesięciu podmiotów. Od przedstawicieli straży pożarnej mogliśmy usłyszeć: „Konferencja doskonale spełniła rolę platformy wymiany wiedzy i informacji w zakresie zagrożenia wybuchem, co zapewne skutkować będzie w przyszłości zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań systemowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania awariom przemysłowym i wybuchom”. Uczestnicy wysoko ocenili poziom konferencji. Ze swej strony organizator i gospodarz zapewnili, że spotkanie będzie kontynuowane w następnych latach.

Konferencja odbyła się w dniach 11-12 października 2010 r. w hotelu Magellan w Bronisławowie.    W słowie końcowym profesor Adam Markowski – opiekun naukowy konferencji – wysoko ocenił jakość merytoryczną wystąpień. Profesor wyraził również zadowolenie z faktu, że problematyka poruszana w trakcie spotkania zyskuje na ważności i staje się przedmiotem badań oraz coraz żywszych dyskusji. Warto zaznaczyć, że uczestnicy tej corocznej konferencji zgodnie potwierdzili istnienie potrzeby zwołania podobnego spotkania, jednakże o zasięgu międzynarodowym.

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ