Partner serwisu

RELACJA: VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym 9-10 czerwca 2008

Kategoria: VII Konferencja Naukowo-Techniczna ?Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym 9-10 czerwca 2008

W przemyśle chemicznym występuje złożoność i wielka różnorodność procesów technologicznych, zróżnicowanie właściwości stosowanych surowców i otrzymywanych produktów, a także skomplikowane rozwiązania techniczne. Stwarza to znaczące zagrożenia pożarowo – wybuchowe, przy czym stopień zagrożeń w poszczególnych obszarach chemii jest niejednorodny zarówno co do skali, jak i rodzaju. Konferencja odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2008 w Zakopanem.

RELACJA: VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym 9-10 czerwca 2008

Dlatego tematyce bezpieczeństwa technicznego i zapobieganiu poważnym awariom poświęcona została kolejna, już siódma edycja konferencji „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym”, która odbyła się w dniach 9-10 czerwca br. w Zakopanem.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, reprezentujących wiodące zakłady przemysłu chemicznego, nawozowego i rafineryjnego, biura projektowe, firmy oraz uczelnie.

Konferencja nie osiągnęłaby tak znaczącej rangi bez wsparcia czołowych instytucji naukowych i urzędów. Dziękujemy więc Honorowemu Gospodarzowi – ZA Kędzierzyn SA, naszym patronom – Ministerstwu Gospodarki, CIOP-PIB, PIPCh ZP, sponsorowi – firmie Siemens oraz partnerowi: UDT za pomoc w przygotowaniu spotkania.


Program konferencji zawierał aspekty o charakterze naukowym oraz praktycznym. Jednym z tematów było zapobieganie awariom nie tylko zakładów tzw. sevesowskich, ale także o ocenie zagrożeń w zakładach tzw. niesevesowskich. Zwrócono również uwagę na rozwijające się nowe koncepcje dotyczące nanobezpieczeństwa i nanotechnologii. Istotną tematyką było omówienie standardów i systemów bezpieczeństwa w instalacjach procesowych. Ciekawymi aspektami było podjęcie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego przy zagrożeniach wybuchem pyłów, zagrożeń bezpieczeństwa procesowego przy wytwarzaniu nawozów mineralnych, czy też analiza warstw zabezpieczeń w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym. Nie zabrakło też miejsca na tematy związane z automatyką przemysłową oraz sterowaniem, które również są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa zakładów przemysłowych. Praktyczne rozwiązania techniczne przedstawione zostały przez dwa zakłady chemiczne: PKN Orlen oraz Basell Orlen Polyolefins.

Wielu wykładom towarzyszyły burzliwe dyskusje, które niejednokrotnie musiały być przerywane przez prowadzących. Wiele rozmów kontynuowano w kuluarach.

Wykładom i prelekcjom, jak co roku, towarzyszyła wystawa stoisk. Zaprezentowano  produkty oraz rozwiązania dla przemysłu chemicznego z zakresu bezpieczeństwa procesowego.

Uczestnicy, którzy przybyli na konferencję dzień wcześniej, tzn. 8 czerwca br., wzięli udział we wspólnym kibicowaniu polskiej reprezentacji podczas meczu Polska – Niemcy na Euro 2008. Natomiast 9 czerwca, pierwszego dnia konferencji, uczestnicy zwiedzili Dolinę Kościeliską, gdzie można było skosztować oscypka prosto z bacówki, a podczas wieczornej kolacji w góralskiej chacie bawili się w rytm regionalnej muzyki.

Dziękujemy Wam –  uczestnikom tegorocznej imprezy i zapraszamy już za rok, na kolejną edycję konferencji.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ