Partner serwisu
11 września 2023

ORLEN zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol o prawie 50 procent

Kategoria: Aktualności

W przyszłym roku znacznie wzrośnie ilość bioetanolu, który ORLEN wykorzystuje do produkcji paliw. Grupa ocenia, że jej zapotrzebowanie na ten surowiec wyniesie w 2024 roku prawie 700 tys. metrów sześciennych. Aby wytworzyć taką ilość bioetanolu, trzeba przetworzyć ok. 2 miliona ton zbóż, które będą pozyskiwane głównie od lokalnych rolników.

ORLEN zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol o prawie 50 procent

– Zgodnie z deklaracjami zwiększamy zapotrzebowanie na bioetanol do produkcji paliw. Zastosowanie biokomponentów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale także na większe bezpieczeństwo paliwowe. Prawie 90 proc. bioetanolu wykorzystywanego przez ORLEN do produkcji paliw w polskich rafineriach powstaje z krajowych surowców rolniczych. Dlatego nasza decyzja o zwiększeniu zużycia tego biokomponentu oznacza większy rynek zbytu dla polskich producentów rolnych. Co ważne, efektywne wykorzystanie potencjału krajowego rolnictwa przełoży się na wymierne korzyści dla polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.


Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, do 2030 roku ORLEN zamierza dziesięciokrotnie zwiększyć produkcję biopaliw. Spółka wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg inwestycji w ich produkcję, w tym HVO, czyli diesel produkowany z olejów posmażalniczych, bioetanolu, biogazu i biometanu. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji biopaliw do poziomu około 3 mln ton rocznie i 1 mld m sześc. biogazu. Jednocześnie w zakładzie ORLEN w Jedliczu realizowana jest budowa instalacji do produkcji bioetanolu II generacji, której uruchomienie planowane jest do końca 2024 roku. Bioetanol produkowany tam będzie powstawał z surowców niespożywczych, przede wszystkim ze słomy, skupowanej od lokalnych rolników. Roczne zapotrzebowanie instalacji na słomę szacowane jest na ok. 150 tys. ton.

Decyzja ORLEN o zwiększeniu wykorzystania bioetanolu przyczyni się również do realizacji rosnącego z roku na rok Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), który określa minimalny udział paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym.

Bioetanol to dodatek do benzyny otrzymywany z biomasy. Głównym surowcem do jego produkcji w Polsce jest ziarno kukurydzy oraz pszenicy. Stosowanie biododatków ma szereg zalet. Dodawanie ich do paliw wykorzystywanych w transporcie zmniejsza emisję zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu i cząstki stałe. Biokomponenty są produkowane z surowców pozyskiwanych lokalnie, co oznacza mniejszą zależność od importu ropy naftowej i większą dywersyfikację zaopatrzenia. W przeciwieństwie do ropy naftowej, biomasa wykorzystywana do produkcji etanolu, jest surowcem odnawialnym, co przekłada się na bardziej zrównoważony sposób zaspokajania potrzeb energetycznych. Wreszcie, lokalna produkcja biododatków to wsparcie dla krajowych rolników oraz wytwórców biokomponentów tym. Aktualnie niemal 100% zapotrzebowania ORLEN na bioetanol wykorzystywany do krajowej produkcji paliw pochodzi od polskich producentów tego biokomponentu.

źródło: ORLEN
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ