Partner serwisu
18 maja 2023

Rusza Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Kategoria: Aktualności

Rozwiązania skierowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników można już zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy.

Rusza Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz opracowania i upowszechniania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, w tym szczególnie czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem wniosków konkursowych mogą by rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy, w tym rozprawy doktorskie i prace magisterskie.

W poprzednich edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniano rozwiązania mające zastosowanie w wielu różnych sektorach gospodarki, takich jak np. górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport, a także w sektorze usług, edukacji, opieki zdrowotnej i działalności naukowej i technicznej.

Wnioski konkursowe będą przyjmowane do 10 lipca 2023 r.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, wyróżnienia, dyplomy i listy gratulacyjne. Ocena wniosków i uroczystość wręczenie nagród nastąpi do 31 grudnia 2023 r.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z: Naczelną Organizacją Techniczną (FSNT), Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Zdrowia, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższym Urzędem Górniczym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu na stronie www.ciop.pl/konkurs-bhp i w Sekretariacie Konkursu, prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.pl.

źródło: CIOP– PIB
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ