Partner serwisu
09 stycznia 2023

Bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

Kategoria: Aktualności

Polska Spółka Gazownictwa, jak co roku, wysyła do klientów pisma dotyczące planów ograniczeń w poborze gazu. To działanie rutynowe, wynikające z przepisów prawa, i nie oznacza, że dostawy gazu zostaną wstrzymane.

Bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

Odbiorcy gazu przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) pod koniec grudnia mogli otrzymać pismo z informacją o zakwalifikowaniu do planu ograniczeń w poborze gazu. Podkreślamy, że pismo jest wysyłane każdego roku i jedynie informuje o odpowiedniej kwalifikacji odbiorców, którzy mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom w przypadku braku dostatecznej ilości gazu. Obecnie nie ma żadnych przesłanek do wprowadzania takich ograniczeń.

Wysyłka pisma stanowi wykonanie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Jest to zatem czynność rutynowa, wykonywana przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych gazu po corocznym zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przypominamy, że w lutym 2021 roku miała miejsce istotna zmiana przepisów, wprowadzająca kolejne stopnie zasilania (11. i 12. stopień zasilania), czego efektem jest konieczność ujęcia w planie ograniczeń większej liczby odbiorców. Celem tych działań jest zapewnienie dostaw gazu dla odbiorców chronionych, w szczególności gospodarstw domowych, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Szczegółowe informacje na temat planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i podstawy prawnej tego działania znajdują się na stronie https://www.psgaz.pl/plan-ograniczen. Ewentualną decyzję o wprowadzeniu ograniczeń podejmuje Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

źródło: psgaz.pl
Observator
2023-01-09
To jest pomimo to straszenie klientów. Sprawa ta powinna być określona w umowie na dostawy gazu. Ponadto powinno mieć się na względzie oszczędności papieru i angażowanie ludzi :)
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ