Partner serwisu
18 sierpnia 2022

GK PGNiG: wysokie ceny węglowodorów wsparły segment wydobycia, obciążyły wyniki handlu

Kategoria: Aktualności

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wypracowała 78,4 mld zł przychodów, 15,1 mld zł EBITDA i 4,8 mld zł zysku netto. Wyniki są przede wszystkim pochodną sytuacji na europejskim rynku gazu. Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i zagranicą, gdzie Grupa zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu. Jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży.

GK PGNiG: wysokie ceny węglowodorów wsparły segment wydobycia, obciążyły wyniki handlu

Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, Grupa Kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W pierwszym półroczu 2022 r. GK PGNiG miała 78,37 mld zł przychodów, o 214 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Koszty operacyjne wzrosły o 208 proc. proc. rok do roku – do 66,5 mld złotych. Wynik EBITDA wyniósł 15,07 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 190 proc., z kolei EBIT sięgnął 11,92 mld zł, co oznacza wzrost o 249 procent. Zysk netto GK PGNiG wyniósł 4,84 mld zł i był wyższy niż w tym samym okresie 2021 r. o 99 procent.

Wysokie ceny węglowodorów i wzrost wydobycia spowodowały, że segment Poszukiwanie i Wydobycie wypracował aż 89 proc. dodatniego wyniku EBITDA Grupy. W takim ujęciu segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie odpowiadały za, odpowiednio, 7 proc. i 4 proc. wyniku. Wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny obniżając EBITDA Grupy PGNiG o 3,6 mld złotych. Rok wcześniej, po sześciu miesiącach, udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie – 53 proc., Dystrybucja – 30 proc., Wytwarzanie – 12 proc., Obrót i Magazynowanie – 5 procent.

Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe Grupy Kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego – wskazuje Prezes Waksmundzka-Olejniczak.

 

Poszukiwanie i Wydobycie

W I półroczu 2022 roku przychody segmentu wyniosły 17,63 mld zł i były pięciokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik EBITDA sięgnął 16,67 mld zł i był sześciokrotnie wyższy niż przed rokiem. O poprawie wyników zdecydowały dwa czynniki – wzrost wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i wysokie notowania węglowodorów.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku GK PGNiG wyprodukowała 3,48 mld m sześc. gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), wobec 2,34 mld rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 50 procent rok do roku. Wydobycie własne gazu przez GK PGNiG w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld m sześc. Wydobycie ropy wzrosło o prawie 21 proc.– z 608 tys. do prawie 739 tys. ton, z czego na złoża norweskie przypadło 429,6 tys. ton wobec 283 tys. ton w I półroczu 2021 roku.

Drugim czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie były ceny węglowodorów – średnia arytmetyczna notowań gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła w I półroczu 2022 r. 472 zł za MWh, a więc o 333 proc. więcej niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Średnia notowań ropy Brent w tym okresie sięgnęła 453 złotych za baryłkę wobec 244 złotych rok wcześniej (wzrost o 86 proc.).

 

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 2022 r. 72,57 mld zł i były o 273 proc. wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -3,61 mld zł wobec 0,27 mld złotych na plus w analogicznym okresie 2021 roku. Strata operacyjna segmentu w I półroczu tego roku była wynikiem przede wszystkim wysokich kosztów pozyskania i obrotu surowcami.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza GK PGNiG wyniósł 18,6 mld m sześc., a więc był o 2 proc. wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Jeżeli jednak pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m sześc. gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która została zrealizowana w marcu 2022 r., wolumen sprzedaży paliwa gazowego przez GK PGNiG zmniejszył się rok do roku o prawie 3 procent. Spadek dotyczył przede wszystkim rynku krajowego, na którym GK PGNiG sprzedała 14,14 mld m sześc. – o 7 proc. mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku. W segmencie największych odbiorców gazu GK PGNiG spadek sprzedaży był największy i wyniósł 19 procent rok do roku, do 3,33 mld zł (z pominięciem sprzedaży gazu do RARS).

W I półroczu 2022 r. zasadniczej zmianie uległa struktura pozyskania gazu przez GK PGNiG z zagranicy. Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37 proc. względem 58 proc. rok wcześniej; udział importu LNG wzrósł do 34 proc. wobec 25 proc. w tym samym okresie 2021 r.; udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 17 procent. Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę. Dynamiczny wzrost importu LNG był możliwy m.in. dzięki zwiększeniu dostępnych mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu oraz rezerwacji przez PGNiG mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie na Litwie, gdzie w I półroczu 2022 r. PGNiG odebrało 3 dostawy skroplonego gazu ziemnego.

 

Dystrybucja

Przychody w segmencie Dystrybucja były stabilne i wyniosły 2,9 mld zł. Wynik EBITDA spadł o 10 proc. do 1,4 mld zł, wobec 1,55 mld zł rok wcześniej.

Wolumen dystrybuowanego gazu w I półroczu 2022 r. wyniósł 6,53 mld m sześc. i był niższy o 11 proc. rok do roku, czego przyczyną był m.in. spadek zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych. Średnia temperatura powietrza w I półroczu 2022 r. wyniosła 8 st. Celsjusza, a więc była o 1,3 st. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

 

Wytwarzanie

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. przychody segmentu Wytwarzanie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wyniosły 3,67 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 118 proc. Wynik EBITDA wzrósł o 10 proc. rok do roku i wyniósł 0,7 mld złotych.

Źródłem poprawy wyników była przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej, której wolumen produkcji wzrósł o 50 proc. do 2,76 TWh, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,83 TWh. Jednocześnie wzrosły ceny hurtowe energii, które w I półroczu tego roku wyniosły średnio 364 zł za MWh wobec 235 zł za MWh w tym samym okresie 2021 roku.

Wolumen produkcji ciepła wyniósł 23,92 petadżuli i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, jednak w efekcie zatwierdzenia wyższych taryf Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 27 procent rok do roku.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ