Partner serwisu
30 marca 2022

CIECH w 2021 roku z mocną podstawą do rozwoju w kolejnych kwartałach i latach

Kategoria: Aktualności

Grupa CIECH zwiększyła w 2021 roku wynik EBITDA (z)[1] o 24 proc., do poziomu 727 mln zł, co oznacza zrealizowanie prognozy z wiosny ubiegłego roku, i to mimo perturbacji związanych z nieoczekiwanym wzrostem cen surowców w drugiej połowie 2021 roku. Zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o 128 proc., do 292 mln zł. W minionym roku CIECH uruchomił kluczowe inwestycje, zapewniające rozwój mocy produkcyjnych: warzelnię w niemieckim Stassfurcie oraz nowy piec krzemianowy w Żarach, a także kontynuował rozbudowę portfela produktów z segmentu środków ochrony roślin.

CIECH w 2021 roku z mocną podstawą do rozwoju w kolejnych kwartałach i latach

Między innymi dzięki temu wysokie dynamiki wzrostu zanotował biznes Agro, który łącznie z biznesem Pianki wypracował blisko 900 mln zł przychodów i 180 mln zł wyniku EBITDA. To, w połączeniu z rosnącymi przychodami biznesów Krzemiany i Opakowania w ostatnim kwartale 2021 roku, oznacza systematycznie zwiększającą się dywersyfikację działalności Grupy.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za 2021 r. wyniosły 3 460 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. rdr. Względem opublikowanej w kwietniu 2021 roku prognozy były one wyższe o 5 proc.
  • EBITDA (z) wyniosła 727 mln zł, wobec 585 mln zł rok wcześniej. Bez uwzględnienia rezerwy na długoterminowy program motywacyjny (LTIP), wynoszącej 51,4 mln zł, wynik EBITDA (z) wyniósłby 778 mln zł, czyli o 33 proc. więcej niż w 2020 roku. Marża EBITDA (z) w tym przypadku wyniosłaby 22,5 proc., wobec 19,7 proc. w 2020 roku.
  • Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły w 2021 roku o 67 proc., do 1 279 mln zł, obrazując wysoką efektywność biznesową Grupy.
  • Nakłady inwestycyjne wyniosły 747 mln zł, czyli były wyższe o 8 proc. w porównaniu do 2020 roku. Zakończenie największego programu inwestycyjnego w historii Grupy oznacza obniżenie nakładów inwestycyjnych w 2022 roku do ok. 400-450 mln zł.
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie i wyniósł 1,63 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16), co pozwoliło na obniżenie kosztów finansowych.

W niezwykle wymagających warunkach wypracowaliśmy bardzo korzystne wyniki, które jednocześnie wieńczą trzyletni okres intensywnej transformacji Grupy CIECH. Dane o przepływach pieniężnych, wypracowanym wyniku EBITDA czy zadłużeniu, potwierdzają doskonałą efektywność naszych biznesów, kontrolę kosztów i sprawność w realizowaniu procesów, w tym kluczowych inwestycji rozwojowych. Zbudowaliśmy mocny fundament do wzrostu w kolejnych latach, nawet przy uwzględnieniu dużej dozy niepewności, jaka dziś towarzyszy światowej gospodarce – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Soda

Na rynku sody kalcynowanej i oczyszczonej, w czwartym kwartale utrzymywała się dobra koniunktura, wynikająca ze zmian na globalnym rynku tego surowca i nowego statusu Chin, które po raz pierwszy od wielu lat mogą stać się importerem netto sody, a także wysokiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w Europie. Oznacza to niedobory sody kalcynowanej i oczyszczonej na europejskim rynku. Obecnie fabryki sodowe pracują na aktualnie maksymalnych dostępnych mocach. 

W czwartym kwartale przychody ze sprzedaży sody kalcynowanej wzrosły o 12 proc. rdr., a w przypadku sody oczyszczonej – produktu o wyższej marży – o 17 proc. W całym 2021 roku dynamika ta wzrosła odpowiednio o 2 i 14 proc. w porównaniu do 2020.

 

Sól

W biznesie solnym nowa warzelnia soli pracuje na ok. 60 proc. docelowych zdolności produkcyjnych. Obecnie szacowana wielkość sprzedaży na rok 2022 to ok. 350 tys. ton.

Znakomity rok zanotowały biznesy Agro i Pianki. Łącznie ich przychody wyniosły 877 mln zł, a wynik EBITDA 180 mln zł (przychody obu biznesów wzrosły w ujęciu rocznym o 36 proc., a wynik EBITDA aż o 129 proc.). CIECH Pianki jest obecnie współliderem pod względem sprzedaży pianek PUR na polskim rynku, a udział CIECH Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin wzrósł z 6,1 proc. na koniec 2020 roku do 7,8 proc. na koniec 2021.

W biznesie Krzemiany wzrost przychodów w czwartym kwartale o 73 proc. rdr. to m.in. efekt uruchomienia, pod koniec października ubiegłego roku, nowoczesnego i energooszczędnego pieca do wytapiania krzemianów. W całym roku 2021 przychody tego segmentu wyniosły 238 mln zł (wobec 172 mln zł w 2020 roku). Odbiły także przychody biznesu Opakowania: w samym czwartym kwartale wzrosły o 93 proc., do 27 mln zł. W całym roku wyniosły 75 mln zł (wobec 67 mln zł rok wcześniej).

Emisje dwutlenku węgla w Grupie, w porównaniu do roku bazowego (2019), spadły w 2021 roku o ok. 5 proc. Obniżona została energochłonność produkcji, liczona jako zużycie megawatogodziny energii na 1000 zł przychodów (o 14 proc. w porównaniu do 2019 roku), głównie dzięki uruchomionym inwestycjom i modernizacjom istniejących instalacji energetycznych, a także liczone w tonach: emisja zanieczyszczeń (-63 proc. vs. 2019) oraz produkcja odpadów (-50 proc. vs. 2019).

 

Wpływ wojny w Ukrainie

Wybuch wojny za wschodnią granicą Polski oznacza dla biznesów Grupy CIECH wzrost niepewności, głównie w zakresie ceny i dostępności surowców, takich jak np. gaz czy węgiel. Zgodnie z polityką CIECH, ewentualne wzrosty kosztów surowców będą odzwierciedlane w cenach końcowych produktów na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Globalny popyt na sodę pozostaje wysoki, a ceny na rynku spot wykazują tendencję wzrostową. Pozytywnie rysują się także perspektywy rynku środków ochrony roślin. Z kolei na rynku pianek PUR ważnym czynnikiem będzie kondycja przemysłu meblarskiego, narażonego na braki w dostępności drewna. Jednocześnie sprzedaż na rynkach: rosyjskim, białoruskim czy ukraińskim, w skali działania całej Grupy, jest znikoma (w 2021 roku stanowiła 0,5 proc. przychodów).

Dziś trudno jednoznacznie ocenić wpływ wojny w Ukrainie na działalność biznesową Grupy, bo sytuacja może się dynamicznie zmieniać. Monitorujemy ryzyka i przygotowaliśmy się na ich ewentualną neutralizację. Mimo rosnącej presji inflacyjnej dowiedliśmy w ostatnich latach skuteczności w kontroli kosztów, a zakończenie programu inwestycyjnego nie tylko tworzy przestrzeń do organicznego wzrostu biznesu w kolejnych latach, ale także oznacza obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych o ok. 40 proc. w 2022 roku. Jednocześnie wprowadzone w ostatnich trzech latach mechanizmy elastyczności biznesowej i dywersyfikacji, w połączeniu ze zwiększeniem znaczenia produktów specjalistycznych w portfolio Grupy, tworzą grunt do dalszego rozwoju, nawet w niepewnych czasach – mówi Dawid Jakubowicz.

 

[1] EBITDA (z) – wynik EBITDA znormalizowany, oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych.

źródło: inf. prasowa
fot. CIECH
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ