Partner serwisu
29 września 2021

Klucz Sukcesu dla KG PSP

Kategoria: XX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Kapituła Klucza Sukcesu, wyróżnienia przyznawanego przez firmę BMP, wydawcę m.in. czasopisma "Chemia Przemysłowa" i portalu kierunekCHEMIA.pl, postanowiła w ramach XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych statuetę tę wręczyć przedstawicielom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za służbę na rzecz ochrony bezpieczeństwa zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Klucz Sukcesu dla KG PSP

Klucz Sukcesu w imieniu nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odebrł st. bryg. Ernest Ziębaczewski - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, a laudację wygłosił prof. Kazimierz Lebecki.

 

Laudacja

Tegoroczny laureat Klucza Sukcesu jest takiego formatu, że nie lada wyzwaniem jest zwięzłe przedstawienie  jego największych  osiągnięć  w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Nie dość wspomnieć, że niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach zaufania społecznego, co potwierdza tylko rangę i prestiż tej instytucji  w Polsce. To uznanie dla pracy naszego laureata nie wzięło się znikąd. Jest efektem wysiłku wielu pokoleń pracowników i bogatej tradycji. Zakłada się, że symboliczny początek miał miejsce grubo ponad 100 lat temu a ostatnie 30 lat to czas ciągłego rozwoju tej organizacji, która stała się formacją o bardzo szerokim spektrum działania. Bez wątpienia odgrywa najważniejszą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Kapituły Klucz Sukcesu w tym roku przyznano Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna jest czołową służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której zlecono między innymi zadanie zbudowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującego cały obszar kraju, w tym wszystkie podmioty ratownicze w celu zachowania bezpieczeństwa pożarowego, technicznego, ekologicznego i  chemicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter ewentualnie prowadzonych działań. Bazą systemu są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnejrealizujące zadania ratowniczo-gaśnicze. Ponadto w skład systemu wchodzą zakładowe straże pożarne i w tym miejscu występuje bardzo mocna synergia pomiędzy PSP a przemysłem. Nie mniej ważnym elementem współpracy z przemysłem jest też system zapobiegania oraz ograniczania skutków awarii, wypadków i katastrof mogących powstać w zakładach przemysłowych, które stosują, magazynują, przerabiają słowem wykonują jakiekolwiek operacje  z substancjami chemicznymi mogącymi stworzyć zagrożenia dla ludzi i środowiska. Rola PSP w realizacji zadań nałożonych przez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska w profilaktyce i budowaniu programów zapobiegania poważnym awariom w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka jest nieoceniona.

Dzisiaj mamy okazję podziękować za trud, wsparcie oraz pomoc, jaką przemysł otrzymuje nie tylko podczas akcji ratowniczych czy gaśniczych, ale przede wszystkim w okresach wzajemnych konsultacji, uzgodnień i ćwiczeń. Czasem ta współpraca jest trudna i wymagająca dla obu stron ale wierzymy, że jest to wyniki dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo, które jest celem najwyższym. Ufamy zatem, że Klucz Sukcesu będzie wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć Państwowej Straży Pożarnej ale też zobowiązaniem do dalszej, dobrej  współpracy. Na koniec przy tej okazji nie sposób wspomnieć o zaangażowaniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w działania międzynarodowe. Państwowa Straż Pożarna, w przeszłości czerpiąc z doświadczeń innych państw, obecnie pełni rolę mentora dla państw rozwijających się w budowaniu systemów ratowniczych, szkoleniu i doposażeniu ratowników. Polscy strażacy są również istotnym ogniwem międzynarodowych systemów koordynacji pomocy na wypadek katastrof, administrowanych przez UE, NATO i ONZ. Państwowa Straż Pożarna wielokrotnie udzielała pomocy państwom dotkniętym zagrożeniami, których skala lub szczególny charakter przekraczały ich możliwości reagowania. Poprzez te działania PSP była i jest najlepszym ambasadorem Polski na arenie międzynarodowej za co należą się najwyższe wyrazy szacunku i uznania.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ