Partner serwisu
21 września 2021

UDT Partnerem

Kategoria: XX Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

Partnerem XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, która odbędzie się 27-28 września 2021 r. w Łodzi, został Urząd Dozoru Technicznego.

UDT Partnerem

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.

1. Podstawowy i najszerszy zakres działalności UDT określa ustawa o dozorze technicznym. Przepisy regulujące tę działalność znajdują się w aktach wykonawczych do tej ustawy.Kompetencje UDT jako jednostki inspekcyjnej zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji nr AK 001 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

2. UDT jest także Jednostką Notyfikowaną nr 1433, działającą w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jak też odpowiednie notyfikacje do wykonywania oceny zgodności w zakresie 9 unijnych dyrektyw nowego podejścia i dwóch rozporządzeń.

3. UDT działa również jako jednostka certyfikująca i posługuje się nazwą UDT-CERT.

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje UDT w zakresie:

  •  certyfikacji systemów zarządzania – akredytacją nr AC 078;
  •  certyfikacji osób – akredytacją nr AC 088;
  •  certyfikacji wyrobów – akredytacją nr AC 100.

4. Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego to zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT, wykonujące badania i ekspertyzy, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje CLDT certyfikatami akredytacji:

  •  nr AB 001 – dla działalności badawczej;
  •  nr AP 136 – dla działalności wzorcującej.

5. UDT prowadzi szkolenia jako działania w zakresie podnoszenia zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych (na podstawie ustawy o dozorze technicznym).

6. UDT jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE działa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

7. UDT pełni funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz personel (SZWO i F-gazy), na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

8. UDT jest również organem właściwym do uznawania kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji.

 

Więcej o XX Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych.

źródło: UDT
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ