Partner serwisu
16 czerwca 2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Kategoria: Aktualności

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

- Decyzja o wsparciu projektu Baltic Power to ważny krok i bardzo dobra informacja dla całej branży offshore w Polsce. Morska energetyka wiatrowa, która będzie jednym z filarów transformacji energetycznej naszego kraju, wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Przyznane wsparcie posłuży w znacznym stopniu do budowy niezbędnego know-how i efektywnego łańcucha wartości z udziałem polskich przedsiębiorstw. Pozwoli nam to odważnie myśleć o dalszym rozwoju tego segmentu energetyki, w tym kolejnych inwestycjach na morzu – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

 

Mechanizm wsparcia morskiej energetyki wiatrowej

Ustawodawca, chcąc stworzyć jak najlepsze warunki do realizacji polityki redukcji emisji CO2 w sektorze energetycznym, przewidział w ustawie offshore mechanizm wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. To znany m.in. z Wielkiej Brytanii, czyli najbardziej rozwiniętego rynku offshore w Europie, system wsparcia w postaci kontraktów różnicowych (Contract for Difference). Dzięki jego zastosowaniu inwestorzy dostają wieloletnią gwarancję stałego i znanego z góry poziomu przychodów ze sprzedaży energii. Jeśli cena uzyskana na rynku ze sprzedaży będzie niższa od zagwarantowanej przez państwo, wówczas otrzymają oni wyrównanie tzw. ujemnego salda. W przypadku gdy sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po cenie wyższej niż cena gwarantowana, uzyskana nadwyżka zostanie zwrócona. Pozwala to na redukcję ryzyka inwestycyjnego i stanowi zachętę do planowania kolejnych projektów morskich farm wiatrowych. System przewidziany jest dla projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie wsparcia, czyli obecnie przygotowywanych już projektów budowy farm na morzu Bałtyckimo łącznej mocy do 5,9 GW. Jedną z takich inwestycji jest morska farma wiatrowa Baltic Power.
 

Rozpoczęcie budowy w 2023

Wydawana przez Prezesa URE decyzja przyznaje prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego na poziomie nie wyższym niż ustalona cena referencyjna 319,6 PLN za 1 MWh. Pozyskanie wsparcia wiąże się ze zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej na morskiej farmie wiatrowej w terminie 7 lat od dnia wydania decyzji URE. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy Baltic Power planowane jest na rok 2023, a jej zakończenie w 2026. Decyzja wydana przez regulatora wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską, która zweryfikuje ją pod kątem zgodności z wewnętrznym rynkiem pomocy publicznej.

Budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW stanowi jeden z najważniejszych projektów strategii ORLEN2030. Zakłada ona dynamiczny rozwój obszaru energetyki, a szczególnie inwestycje w nisko- i zero emisyjne źródła wytwarzania. Na ten cel w perspektywie dekady Grupa ORLEN planuje przeznaczyć łącznie 47 mld zł.
 

W partnerstwie z kanadyjską spółką

Prace nad budową pierwszej morskiej farmy wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która objęła 49% udziałów w projekcie. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

źródło: inf. prasowa
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ