Partner serwisu
17 kwietnia 2014

Wypłata dywidendy, zmiany w Radzie Nadzorczej ZAK

Kategoria: Z życia branży

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty ZAK S.A. podsumowało rok.

Wypłata dywidendy, zmiany w Radzie Nadzorczej ZAK

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz podjętych uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej czy z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy. Na jej mocy zysk netto osiągnięty przez Spółkę za ubiegły rok w wysokości 85.310.170 złotych został podzielony dla Akcjonariuszy ( 42.189.516,40 zł, tj. 0,74 zł na jedną akcję), pozostałą kwotę przeznaczył na kapitał zapasowy (43.120.654,57 zł).
Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 11 czerwca br.

Decyzją Zgromadzenia na nową kadencję powołana została Rada Nadzorcza w składzie: Andrzej Skolmowski – przewodniczący Rady, Jerzy Koziara, Witold Szczypiński, Marek Kapłucha oraz Marcin Witkowski.
Pracę w Radzie zakończył pan Mirosław Sotel, którego zastąpi nowo powołany członek – Paweł Polański.

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ