Partner serwisu
21 marca 2014

Rok 2013 dla Grupy Azoty

Kategoria: Z życia branży

Grupa Azoty zakończyła rok 2013 przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,8 mld zł (7,1 mld zł w roku 2012) przy zysku netto na poziomie 714 mln zł (315 mln zł w roku 2012) i zysku na działalności operacyjnej EBIT na poziomie 703 mln zł (372 mln zł w roku 2012).

Rok 2013 dla Grupy Azoty

Wyniki finansowe w odniesieniu do roku ubiegłego uległy poprawie wskutek rozpoznania zdarzeń jednorazowych na łączną kwotę 469 mln zł. Po wyeliminowaniu tych zdarzeń skonsolidowany zysk netto wynosi 245 ml zł wykazując spadek w stosunku do roku ubiegłego ze względu na trudniejszą sytuację rynkową w kluczowych biznesach grupy.

Chemia
Segment chemia wygenerował w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży zewnętrznej na poziomie blisko 2,4 mld zł realizując jednocześnie marże EBITDA na poziomie 3%. Wyższe przychody o ponad 60% nie zdołały poprawić wspomnianej marży, która w wskutek spadających ceny alkoholi OXO, pigmentów oraz plastyfikatorów zanotowała spadek z poziomu 7% rok do roku. Pozytywny trend cenowy na rynku chemicznym został za to wykorzystany w sprzedaży melaminy. Za sprawą ograniczonej podaży produktu ze względu na awarie innych graczy na rynku zwłaszcza w I połowie roku udało się zrealizować wyższe ceny o blisko 23%. Pozytywny wpływ na marże w chemii miały także spadające ceny surowców jak ilmenit i szlaka tytanowa wykorzystywanych do produkcji bieli tytanowej.

Tworzywa sztuczne
W segmencie tworzyw cały rok naznaczony był trudną sytuacją na rynku, w tym szczególnie kaprolaktamu. Zwiększona presja cenowa będąca efektem dokonywanych  przeobrażeń na rynku (przejmowanie dominującej roli Chin w produkcji kaprolaktamu) powodowała nadpodaż produktu czego efektem są spadki cen kaprolaktamu (Puławy) i poliamidów (Tarnów) o blisko 9%. Sytuację pogarszały wciąż wysokie ceny surowców jak benzen i fenol. Dodatkowo zwyżkujące ceny metanolu wespół z bardzo duża konkurencją rynkową dla produktów polioksymetylenu (Tarnoform) przyczyniły się do powstania przesłanek do utraty wartości a tym samym ujęciem odpisu aktualizującego wartość majątku POM na kwotę 46 mln zł.

Inwestycje
W roku 2013 łączne wydatki na inwestycje w Grupie Azoty wyniosły blisko 670 mln zł przy zaplanowanym budżecie inwestycyjnym przekraczającym 900 mln zł.

 

– Analizując wyniki głównych segmentów biznesowych widać znaczący wzrost (35%) przychodów ze sprzedaży zewnętrznej zrealizowanych w biznesie nawozowym, głównie w skutek procesu konsolidacji. Efekt skali działalności, wsparty znaczącym spadkiem cen takich surowców jak fosforyty, sól potasowa czy siarka pozwoliły zrealizować marże EBITDA na poziomie 11,5% w stosunku do 10% w analogicznym okresie ubiegłego roku i to pomimo wzrastającej presji cenowej w nawozach azotowych w III i IV kwartale – komentuje wyniki w segmencie nawozowym wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski. 

 

Źródło: Grypa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ