Partner serwisu
27 lutego 2014

Powolny wzrost PUŁAW. Szansą - nawozy.

Kategoria: Z życia branży

Za nieco niższe przychody Grupy Azoty Puławy w równym stopniu odpowiada ich spadek w kluczowych segmentach: Agro i Chemia. Zarazem produkcja niemal wszystkich kluczowych produktów Spółki była wyższa o kilkanaście procent, niż rok wcześniej.

Powolny wzrost PUŁAW. Szansą - nawozy.

W Grupie Azoty Puławy utrzymał się również ubiegłoroczny poziom eksportu (41,6%). W okresie całego półrocza wskaźniki płynności finansowej PUŁAW w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego utrzymały się na zbliżonym poziomie. Natomiast wskaźniki rentowności były niższe od roku ubiegłego, co jest wynikiem wpływu głównie czynników zewnętrznych (makroekonomicznych/rynkowych). Spadły nieznacznie koszty głównych surowców (o 3,5%), co biorąc pod uwagę tendencje cenowe na rynku gazu tworzy w spojrzeniu długofalowym korzystną perspektywę – zwłaszcza dla produkcji nawozowej. 

– Wchodzimy obecnie w sezon nawozowy, który wedle naszej oceny zapowiada się całkiem dobrze – komentuje perspektywy rynkowe w obszarze nawozów Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty odpowiedzialny za segment Agro. – Siła nabywcza rolników wzmacnia się za sprawą dopłat bezpośrednich, które są w tym roku są wyższe o blisko 100 zł na ha w stosunku do ubiegłorocznych. Zauważamy również lekkie odbicie cen płodów rolnych a krajowe ceny zbóż są jednymi z najwyższych w regionie. Ceny nawozów azotowych są obecnie na zbliżonych poziomach do tych z roku ubiegłego natomiast ceny na DAP i MAP (fosforan amonu) rosną. Korzystne są też długofalowe prognozy dla rynku nawozowego – podsumowuje Prezes Jarczewski. 

Pierwsze półrocze Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. kończą ze skonsolidowanymi wynikami na poziomie zysku netto 37 mln zł przy przychodach ze sprzedaży ogółem 1 763 mln zł (wynik EBIT to 39 mln zł, EBITDA 112 mln zł). W ub. roku zysk netto za ten okres wynosił 122 mln zł przy nieznacznie wyższych przychodach na poziomie 1 851 mln zł.

W odniesieniu do samego drugiego kwartału Grupy Azoty Puławy skonsolidowany wynik okazał się lepszy od pierwszego we wszystkich podstawowych parametrach finansowych. PUŁAWY zanotowały 923 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, zysk netto wyniósł 19 mln zł, EBIT to 21 mln zł, EBITDA 57 mln zł.

Ze względu na istotny wpływ wyników finansowych Grupy Azoty Puławy na wynik skonsolidowany Grupy Azoty S.A. zarząd Grupy Azoty S.A. podjął decyzję o podaniu do publicznej szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2013.  Zgodnie z szacunkami dokonanymi na podstawie wstępnych danych przychody ze sprzedaży ogółem wynoszą 9 821 mln zł, EBIT - 702 mln zł a zysk netto - 713 mln zł. Wyniki te podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

Również Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podały swoje szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2013. Zgodnie ze wstępnymi danymi przychody ze sprzedaży wyniosły 2 464 mln zł, EBIT 56 mln zł,  a zysk netto 50 mln zł. 

 

Źródło: Grupa Azoty

fot.:

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ