Partner serwisu
10 września 2020

Grupa Azoty PUŁAWY – „Sytuacja spółki stabilna”

Kategoria: Aktualności

Mimo kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID-19, która zmusiła spółkę do korzystania z tarczy pomocowej dla przedsiębiorstw, sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY jest stabilna, a długofalowe prognozy ekonomiczne są pozytywne – tak wynika z opublikowanych dziś (10 września) wyników finansowych spółki za pierwsze półrocze 2020 roku.

Grupa Azoty PUŁAWY – „Sytuacja spółki stabilna”

Podjęte działania, mające na celu zrównoważenie negatywnych skutków pandemii, pozwoliły przede wszystkim na – stanowiące bezwzględny priorytet – niezakłócone funkcjonowanie zakładu poprzez utrzymanie ciągłości produkcji i ochronę miejsc pracy, jak również na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dostawcom i klientom. W tym trudnym czasie spółka nie zrezygnowała też ze swojego zaangażowania w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

Globalny kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 spowodował duży spadek popytu w wielu branżach. Znalazło to przełożenie na wyniki polskich przedsiębiorstw, w tym również chemicznych, szczególnie w drugim kwartale br. I tak, Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na koniec pierwszego półrocza uzyskała przychody ze sprzedaży rzędu 1 607 mln zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA wyniosła 287,3 mln zł (spadek o 22%), a marża EBITDA 17,9% (spadek o 0,9 pp.).

Segment AGRO

Pandemia COVID-19 nie miała istotnego wpływu na harmonogramy sprzedaży kontraktowej nawozów azotowych. Jednak niższe ceny sprzedaży i wolumeny, kształtowane głównie przez czynniki pogodowe i hydrologiczne spowodowały spadek przychodów w tym obszarze. Pod większym wpływem kryzysu gospodarczego pozostawał natomiast rynek melaminy oraz produktów RedNOx®, gdzie odnotowano znaczący spadek zapotrzebowania. W związku z tym w pierwszym półroczu 2020 r. sprzedaż w Segmencie AGRO wyniosła 1 385 mln zł i była o 16% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale sprzedaż osiągnęła 565 mln zł i była o 23% niższa niż rok wcześniej).

Segment TWORZYWA

W obszarze tworzyw skutki pandemii najmocniej odczuł przemysł elektrotechniczny i motoryzacyjny. Wprowadzone pod koniec marca 2020 r. restrykcje administracyjne wpłynęły na ograniczenie popytu oraz spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. W związku z tym sprzedaż Grupy Azoty PUŁAWY w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 146 mln zł i była o 35% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (w drugim kwartale osiągnęła 51 mln zł i była aż o 55% niższa niż rok wcześniej). Niższe wolumeny oraz niższe ceny sprzedaży produktów Segmentu TWORZYWA spowodowały obniżenie marży EBITDA w pierwszym półroczu 2020 r. z 6,7% do -7,4% .

Trudna sytuacja rynkowa przełożyła się na spadek obrotów spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Skorzystały one z możliwości pomocowych, jakie daje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0, uzyskując dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości 30 mln zł. Prawie 70% środków wpłynęło już na konta spółek.

- Należy podkreślić, że pomimo relatywnie słabszych wyników finansowych, sytuacja Grupy Azoty PUŁAWY jest stabilna. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 dotknął nas w sposób znaczący, jednak dzięki pomocy z tarczy oraz dywersyfikacji przychodów, nasze perspektywy są pozytywne. Utrzymaliśmy ciągłość produkcji, przy pełnej funkcjonalności zakładu oraz przy zachowaniu miejsc pracy. W obliczu licznych zakażeń COVID-19 notowanych w Polsce, dzięki wzorowemu podejściu do narzuconego reżimu pracy naszych pracowników, wychodzimy cały czas z zagrożenia obronną ręką. W ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu Spółka czynnie włączyła się także w działania mające na celu walkę z koronawirusem, przeznaczając na ten cel środki w wysokości ok. 1 mln zł, z których zakupiono m.in. karetkę dla puławskiego szpitala jednoimiennego, aparaturę do badań dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz aparaturę medyczno-laboratoryjną dla jednostek Sanepidu – mówi Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Okres pandemii pokazał, że działania Grupy Azoty PUŁAWY związane z dywersyfikacją biznesu są jak najbardziej właściwe.

- Obszar nawozów azotowych okazał się bardziej odporny na zakłócenia rynkowe i problemy wywołane kryzysem. W konsekwencji wygenerowaliśmy wolne przepływy pieniężne na poziomie 94 mln zł, a osiągnięte wskaźniki potwierdziły wysoki poziom płynności finansowej spółki – dodaje prezes T. Hryniewicz.

Bez zakłóceń realizowany był program inwestycyjny, na który Grupa Azoty PUŁAWY przeznaczyła w pierwszym półroczu ponad 204 mln zł. Zgodnie z harmonogramem jest realizowana budowa nowego bloku energetycznego. Ponadto kontynuowana jest budowa nowych oraz modernizacja istniejących już instalacji kwasu azotowego. Ważnym etapem działań inwestycyjnych był rozruch technologicznomechaniczny pierwszej linii produkcyjnej w wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Spółka nie rezygnuje też ze swojej działalności społeczno-sponsoringowej na rzecz lokalnej społeczności, wspierając finansowo kluby sportowe, instytucje kultury oraz inne podmioty realizujące ciekawe i wartościowe inicjatywy z naszego województwa.

źródło: Informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ