Partner serwisu
08 kwietnia 2020

Grupa MOL zapewnia bezpieczeństwo dostaw optymalizując operacje i finanse

Kategoria: Aktualności

Grupa MOL wdraża nowe rozwiązania biznesowe nie tylko w celu minimalizacji wpływu obecnej sytuacji na jej działalność, lecz również w celu wzmocnienia pozycji MOL po ustaniu kryzysu. Firma skupia się obecnie na ochronie zdrowia pracowników, modyfikując procesy operacyjne tak, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie aktualny poziom produkcji jest dostosowywany do bieżącego popytu. Ograniczone zostaną również wydatki inwestycyjne i koszty operacyjne Grupy, w celu zachowania poziomu gotówki, który pozwoli Grupie przejść przez trwający kryzys, nawet jeśli okaże się on długotrwały.

Grupa MOL zapewnia bezpieczeństwo dostaw optymalizując operacje i finanse

Dostosowując się do dynamicznej sytuacji, Grupa MOL w ostatnich tygodniach wdrożyła szereg nowych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wśród pracowników i klientów. Nowe środki zapobiegawcze dotykają zarówno segmentu konsumenckiego, jak i downstream i upstream. We wszystkich zakładach grupy wdrożone zostały zasady dystansu społecznego, zwiększona została świadomość zasad higieny, a pracownicy otrzymali środki ochrony osobistej. Zmieniono również rozkład zmian w zakładach produkcyjnych i wydobywczych Grupy, wprowadzono testy w kluczowych obszarach operacji, a pracownicy przeszli na pracę zdalną we wszystkich działach, w których było to możliwe.

Związane z COVID-19 środki ostrożności wprowadzone przez rządy krajów, w których działa MOL doprowadziły do częściowego lub całkowitego zamknięcia poszczególnych państw, spowalniając aktywność gospodarczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W trosce o odporność biznesu na te zawirowania, Grupa zaktualizowała swoje prognozy finansowe i operacyjne.

Z uwagi na niepewność co do czasu trwania i ostatecznego wpływu pandemii, ekstremalną zmienność środowiska zewnętrznego oraz nieprzewidywalność przyszłego popytu na produkty Grupy, MOL ogłasza:

  • wycofanie prognozy EBITDA na rok 2020;
  • obniżenie wydatków inwestycyjnych o minimum 25% do poziomu poniżej 1,5 mld USD w roku 2020, poprzez przegląd projektów w celu przesunięcia mniej istotnych inwestycji;
  • przeprowadzenie kompleksowego przeglądu wydatków operacyjnych w celu zachowania środków pieniężnych
  • utrzymanie wystarczającej płynności nawet po zamknięciu transakcji ACG, na poziomie 2-2,5 mld USD wolnych środków, które pozwolą na przetrwanie potencjalnie długotrwałego kryzysu i skorzystanie z okazji inwestycyjnych po jego ustąpieniu; oraz
  • zatrzymanie ubiegłorocznych zysków do czasu normalizacji sytuacji, w celu wypłaty dywidendy, jeśli tak postanowią akcjonariusze.

MOL Group’s Chairman-CEO

Zsolt Hernádi, prezes i CEO grupy MOL powiedział: “Świat stoi dziś przed bezprecedensowym wyzwaniem. Nasze życie kompletnie zmieniło się w ostatnich tygodniach. Sektor energetyczny, mimo, że przygotowany lepiej niż inne, do przezwyciężenia ekonomicznych trudności, mierzy się obecnie z poziomem niepewności, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń są bardzo zróżnicowane, a wielu z nich nie bylibyśmy sobie w stanie nawet wyobrazić jeszcze kilka tygodni temu.

MOL wielokrotnie już udowadniał swoją zdolność dostosowania się, byliśmy świadkami wielu kryzysów i przetrwaliśmy je. Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie działać w skrajnie niekorzystnych warunkach, co w dużej mierze zawdzięczamy jakościowym aktywom, odpornemu, zintegrowanemu modelowi biznesowemu, ale przede wszystkim dzięki naszym zaangażowanym, znakomicie przygotowanym pracownikom. Wchodzimy w ten trudny okres w dobrej kondycji i jestem przekonany, że wyjdziemy z niego jeszcze silniejsi, a z pewnością wiele się w tym czasie nauczymy.

Ostatecznie, wszystko sprowadza się do naszych inwestycji w zasoby ludzkie – blisko 25 tys. moich koleżanek i kolegów oddanych swojej pracy. Posiadamy wiele aktywów w wielu krajach, ale to właśnie ludzie stanowią sekret naszych sukcesów. Robimy i będziemy robić wszystko, by chronić zdrowie pracowników, szczególnie tych, którzy muszą pozostać fizycznie obecni w miejscach pracy, by zapewnić ciągłość biznesu i bezpieczeństwo dostaw.

Jestem niezmiernie dumny z moich koleżanek i kolegów, którzy wyszli z pomysłem przestawienia linii produkcyjnych na wytwarzanie płynów do dezynfekcji. W normalnych czas mogłaby to być dobra propozycja biznesowa. Obecnie jednak to nasz obowiązek – wdrażanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które przyczynią się do walki z wirusem, poprawią bezpieczeństwo naszych pracowników oraz wspomogą rządy, instytucje publiczne i społeczności w krajach w których działamy. W mojej ocenie, prawdziwą siłę i charakter firmy można ocenić właśnie w czasach kryzysu. Pozostajemy zdeterminowani, by stanowić źródło stabilności w świecie opanowanym przez niepewność i raz jeszcze udowodnić, że MOL zasługuje na miejsce w „lidze mistrzów firm energetycznych”.

Aktualizacja operacji kluczowych segmentów biznesu:

W segmencie Upstream produkcja w pierwszym kwartale wyniosła ok. 110 mboepd, zgodnie z wcześniejszą prognozą. Niższy popyt na paliwa, wykorzystane pojemności magazynowe oraz ograniczenie produkcji w rafineriach może z kolei prowadzić do czasowego ograniczenia produkcji z niektórych naszych międzynarodowych złóż, potencjalnie częściowo równoważonego przez koszty podatków od wydobycia, które obniżają się wraz z ceną ropy naftowej. W świetle niepewności co do dalszego rozwoju makroekonomicznego, zaktualizowana została także prognoza wydobycia z poziomu 120 mboepd, do poziomu 115-120 mboepd (przy założeniu wkładu ze złoża ACG przez sześć miesięcy w bieżącym roku). Wdrożone zostały również liczne działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności oraz ogólnego kosztu wydobycia do poziomu 25 USD z baryłkę.

Downstream. Ograniczenia wprowadzone przez rządy w obliczu koronawirusa spowodowały spadek popytu pomiędzy 20, a 40% dla kluczowych grup produktów. Pomimo pewnych wyzwań operacyjnych oraz konieczności ciągłej optymalizacji kosztów, korzystamy również na obecnie atrakcyjnych marżach, utrzymując wszystkie nasze rafinerie w ruchu, nawet jeśli wiąże się to z obniżonymi stawkami. MOL będzie nadal zapewniał pewne i bezpieczne dostawy ropy i produktów chemicznych na kluczowe rynki, na których działa.

Usługi konsumenckie. Po bardzo udanym pierwszym kwartale, w segmencie usług konsumenckich Grupa notuje spadki sprzedaży w związku z zamknięciem granic i obostrzeniami w przemieszczaniu się. W odpowiedzi, Grupa MOL skupia się na zapewnieniu ciągłości dostaw w całej sieci przy zachowaniu dodatnich przepływów gotówkowych. Z uwagi na trudny do przewidzenia czas trwania obostrzeń dotyczących podróży, również w tym segmencie odwołana została prognoza finansowa na 2020 r.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ