Partner serwisu
27 marca 2020

FPP: Tarcza antykryzysowa nie uwzględnia ważnych postulatów przedsiębiorców

Kategoria: Aktualności

Federacja Przedsiębiorców Polskich wyraża zaniepokojenie faktem, iż ostateczna treść przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie odzwierciedla poprawek licznie zgłaszanych przez organizacje polskich przedsiębiorców i przedstawionych w Ministerstwie Rozwoju w formie szczegółowych rozwiązań w procesie konsultacji. Nieuwzględnienie zastrzeżeń praktyków biznesu do projektowanych przepisów sprawia, że wiele instrumentów przewidzianych w ramach rządowego pakietu tarczy antykryzysowej nie zadziała w oczekiwany sposób.

– Skala obecnego zagrożenia dla stabilności polskiej gospodarki i miejsc pracy jest zbyt duża, by można było ryzykować wprowadzanie tak ważnych i pilnie potrzebnych ustaw z przepisami, które wkrótce potem będą wymagały zmian oraz uzupełnienia brakujących zapisów w ramach kolejnej nowelizacji. Podkreślamy, że zdecydowana większość proponowanych przez nas rozwiązań nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla państwa – a co za tym idzie, ich uwzględnienie nie byłoby trudne ani kosztowne. Tymczasem dzięki doprecyzowaniu i uzupełnieniu wielu przepisów, polska gospodarka mogłaby być znacznie skuteczniej zabezpieczona przed skutkami epidemii COVID-19 – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Wśród takich nieuwzględnionych propozycji polskich przedsiębiorców należy wymienić m.in.:

 • umożliwienie pracodawcom określenia zasad wykonywania pracy zdalnej
 • umożliwienie pracodawcom wysyłania pracowników na urlop wypoczynkowy
 • ustalenie zasad wynagradzania za czas niewykonywania pracy w związku z epidemią COVID-19
 • uzupełnienie rozwiązań dotyczących wykonywania lub skutków wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych
 • obniżenie czynszów w lokalach handlowych do 2000 m2
 • zawieszenie obowiązku badań lekarskich kwalifikowanych pracowników ochrony
 • zabezpieczenie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • wprowadzenie uproszczonej procedury wnioskowania o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu podatków i składek
 • korekta projektowanych przepisów dot. pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
 • doprecyzowanie zasad przyznawania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń przez starostów
 • rozszerzenie katalogu infrastruktury krytycznej, wymagającej utrzymania ciągłości pracy
 • odroczenie terminu wprowadzenia obowiązku banderolowania płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich
 • uregulowania zasad odpłatności za gospodarowanie odpadami na polecenie wojewody
 • przywrócenie wymogów higienicznych pralni szpitalnych lub pracujących dla szpitali
 • zawieszenie limitu czasu pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika
 • uregulowanie tajnego głosowania w organach spółek w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie uwag przedsiębiorców na końcowym, parlamentarnym etapie prac nad pakietem antykryzysowym. Apelujemy o skorzystanie z praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, którzy zwracają uwagę na niepożądane skutki wprowadzenia niewłaściwie sformułowanych oraz niepełnych przepisów.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ