Partner serwisu
15 stycznia 2020

Po 11 miesiącach 2019 r. polski eksport wzrósł o 4,8% rok do roku

Kategoria: Aktualności

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS polski eksport, w skali 11 miesięcy 2019 r., osiągnął wartość 217,3 mld EUR i był wyższy niż przed rokiem o 4,8%. Import z kolei wyniósł 215,4 mld EUR, co oznacza wzrost o 2,3%. Nadwyżka obrotów towarowych wyniosła 1,8 mld EUR wobec deficytu 3,2 mld EUR w analogicznym okresie 2018 r.

Po 11 miesiącach 2019 r. polski eksport wzrósł o 4,8% rok do roku

Słaba koniunktura w UE przełożyła się na niewielki wzrost obrotów ze Wspólnotą. W okresie styczeń - listopad 2019 r. eksport do UE zwiększył się o 3,7% (do 173,6 mld EUR), a import o 0,2% do 124,4 mld EUR. Spowalniająco na wyniki eksportu do UE oddziaływało wyhamowanie sprzedaży do trzech naszych najważniejszych partnerów handlowych, czyli Niemiec (wzrost o 2,7%), Czech (0,1%) oraz Wielkiej Brytanii (0,6%). Było to jednak łagodzone dynamicznym wzrostem wywozu m.in. do: Francji (o 9,7%), na Węgry (o 8,4%) czy Rumunii (o 11,5%). Wyprzedzenie eksportowe w obrotach z UE zaowocowało dalszym znaczącym zwiększeniem nadwyżki – tj. o 5,9 mld EUR, do 49,2 mld EUR po 11 miesiącach 2019 r.

W tempie 2-cyfrowym nadal rosła wymiana z rozwiniętymi krajami pozaunijnymi. Eksport wzrósł o 10% (do 14,9 mld EUR), a import o 10,7% (do 16,6 mld EUR). W tej grupie krajów w dalszym ciągu wysoką dynamiką charakteryzował się eksport do USA (o ok. 10%). W omawianym okresie wysokie wzrosty sprzedaży notowano również do Szwajcarii (o ok. 10%), Kanady (o ok. 19%), RPA (o 14%) oraz Japonii (o ok. 22%). W efekcie szybszego wzrostu importu niż eksportu deficyt obrotów z tą grupą krajów nieznacznie się pogłębił w stosunku do poziomu sprzed roku, tj. o ok. 250 mln EUR, do 1,7 mld EUR.

Dynamicznie w okresie 11 miesięcy ub.r. rosła także sprzedaż do krajów WNP, tj. o 11,6% (do 13,9 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 10%, na Ukrainę o ok. 11% oraz na Białoruś o ok. 20%. Jednocześnie - w wyniku ponad 9-proc. spadku importu z rynków WNP - wyraźnie został zredukowany deficyt z tym ugrupowaniem – o prawie 3,3 mld EUR, do 4,2 mld EUR.

Powyżej średniej tj. o 6,7% (do 14,8 mld EUR), rósł eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP). Wartość naszego eksportu na te rynki pozostaje jednak wciąż niewielka, w tym wyraźnie niższa niż importu (która w omawianym okresie wyniosła 56,3 mld EUR i wzrosła o 9,5% r/r).

Wśród ważniejszych pozycji w eksporcie, relatywnie szybko, w analizowanych miesiącach, rosła zagraniczna sprzedaż następujących towarów: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części i akcesoria (o ponad 8%), pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (o 5,1%), maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria (o ponad 7%). Spadek natomiast notowano w przypadku sprzedaży m.in.: paliw i olejów mineralnych (o ok. 10%), kauczuku i wyrobów z kauczuku (o ok. 2%) oraz drewna i wyrobów z drewna (o ok. 1%).

Po stronie importu na uwagę zasługuje wysoka dynamika przywozu m.in. maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części (o 9,8%), pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów (o 5%) przyrządów i aparatury optycznej, fotograficznej, pomiarowej, kinematograficznej itp. (o 7,3%). Z drugiej strony zmniejszył się przywóz m.in.: paliw i olejów mineralnych (o ok. 7%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 1,4%) oraz żelaza, żeliwa i stali (o ponad 10%).

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ