Partner serwisu
08 października 2019

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

Kategoria: Aktualności

Wizja gospodarki neutralnej dla klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym i przygotowania do Konferencji klimatycznej COP25 były jednymi z głównych tematów posiedzenia ministrów środowiska i klimatu państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). W obradach, które odbyły 4 października 2019 r. w Luksemburgu, wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

W trakcie spotkania przyjęto teksty trzech konkluzji Rady UE dotyczących stanowiska Unii Europejskiej na 25. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25), przygotowań przyszłego unijnego Programu Działań w zakresie środowiska oraz konkluzji dotyczących wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym w kierunku zrównoważonego społeczeństwa.

Podczas dyskusji dotyczącej konkluzji w sprawie przygotowań do COP25 Przedstawiciel Polski, sprawującej Prezydencję COP24, zwrócił uwagę na rangę spotkania w Chile, wzywając UE do wypracowania jednoznacznego i spójnego stanowiska. Przyjęcie konkluzji COP25 było poprzedzone trudnymi negocjacjami, ze względu na rozbieżności pomiędzy delegacjami dotyczące kwestii podniesienia poziomu unijnego wkładu do Porozumienia paryskiego. Ostatecznie Rada przyjęła kompromisowy tekst konkluzji, który odzwierciedla postulaty Polski.

Przyjęte przez państwa członkowskie UE konkluzje dotyczące 8. Programu działań w zakresie środowiska potwierdziły potrzebę ustanowienia i wdrożenia programu stanowiącego podstawy dla unijnej polityki środowiska na lata 2021-2030.

„Polska z zadowoleniem odnotowuje, iż konkluzje uwzględniają trzy tak istotne obszary działań, jakimi są: różnorodność biologiczna, zmiany klimatu i gospodarka o obiegu zamkniętym, które niewątpliwe będą stanowić istotne wyzwania w nadchodzącej dekadzie”- powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

W odniesieniu do konkluzji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że: „Szczególny nacisk w dalszych działaniach na rzecz GOZ należy położyć na ekoprojektowanie produktów i procesów produkcji, aby ograniczyć powstawanie odpadów zarówno na etapie produkcji, jak i stosowania, a także opóźnić moment wytwarzania odpadów z produktów poprzez zapewnienie produktom jak najdłuższego okresu użytkowania”.

Ministrowie środowiska i klimatu odbyli ponadto kolejną debatę na temat długookresowej strategii klimatycznej UE. W dyskusji skoncentrowano się na kwestiach dotyczących warunków i zachęt, które należałoby wzmocnić lub uruchomić na poziomie UE w perspektywie średnio i długoterminowej, aby było możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Przedstawiciel Polski w swym wystąpieniu wskazał, że istniejące na tę chwilę w UE ramy i mechanizmy są niewystarczające, aby zrealizować tak ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Za zwiększaniem ambicji powinny pójść dodatkowe działania, które pozwolą te ambicje zrealizować.

„Transformacja, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, może być bardzo trudna dla wielu sektorów, a nieodpowiednie jej przeprowadzenie może pogłębiać różnice społeczne i regionalne. Należy najpierw podjąć działania w celu precyzyjnego określenia sektorów i regionów najbardziej zagrożonych, a następnie zapewnić odpowiednie mechanizmy wsparcia dla przemian oraz sprawiedliwej transformacji”- podkreślił wiceminister  Mazurek.

Wiceminister środowiska odniósł się również do kwestii konieczności zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów, wyrażając poparcie dla inicjatywy wzmocnienia współpracy na rzecz zmniejszenia presji na lasy. Wskazał na ich ogromną i wieloraką rolę w skali globalnej.

„Dla Polski lasy są kluczowe, jeśli chodzi o rozwiązywanie globalnych problemów wynikających rozwoju, a jednocześnie są bezpośrednio dobrą odpowiedzią na wyzwania globalne i realizację trzech Konwencji z Rio” – zaznaczył.

Natomiast w kontekście pełnienia przez lasy roli pochłaniaczy, wiceminister Mazurek przypomniał o podpisanej podczas COP24 w Katowicach Deklaracji ministerialnej „Lasy dla klimatu”.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ