Partner serwisu
Tylko u nas
14 sierpnia 2019

Ile spożywamy mikroplastików?

Kategoria: Aktualności

W doniesieniach prasowych ostatnich dwóch lat, a obecnie już w publikacjach naukowych, pojawiają się informacje na temat obecności cząstek mikroplastiku w wodzie przeznaczonej do spożycia. I choć brakuje jednoznacznych dowodów szkodliwego wpływu tych substancji na zdrowie człowieka, temat wzbudza sporo kontrowersji.

Ile spożywamy mikroplastików?

Ze względu na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem, podejmowane są wielokierunkowe działania mające na celu ograniczenie ilości powstających odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich racjonalne utylizowanie. Szczególnie niepokoi sytuacja w morzach i oceanach, gdzie obserwowane jest tworzenie się tzw. „morskich wysypisk”.

Ogromne wyspy powstają głównie z odpadów z tworzyw sztucznych, które w większości ulegają tylko częściowemu rozkładowi, tworząc wtórne cząstki plastiku o mniejszych wymiarach. Biorąc pod uwagę wielkość tych cząstek, wyróżnia się: makroplastik (> 25 mm); mezoplastik (5-25 mm); mikroplastik (5 mm-0,1 µm) oraz nanoplastik (< 0,1 µm) [1] lub ogólnie do mikroplastiku zalicza się cząstki tworzyw sztucznych o wymiarach < 5 mm [2]. Mikroplastik może trafiać do środowiska wodnego również bezpośrednio w postaci cząstek polimerów celowo wytworzonych w skali mikroskopowej (tzw. mikroplastik pierwotny, np. granulat z tworzywa sztucznego, mikroperełki stosowane w kosmetykach czy środkach czyszczących).

Jak wykazały liczne badania naukowe, mikroplastik stanowi istotne zagrożenie dla organizmów wodnych, m.in. przez mylenie takich mikrodrobin z żywnością, a to wpływa na organizmy wszystkich poziomów troficznych, w tym na człowieka. Ponadto, cząstki mikroplastiku mogą zawierać własne domieszki oraz adsorbować z wody rożnego rodzaju toksyczne substancje i w ten sposób transportować je do organizmów.

Poza szeroko prowadzonymi badaniami na występowanie mikroplastików w środowisku naturalnym, w doniesieniach prasowych oraz w publikacjach naukowych, pojawiają się informacje na temat obecności cząstek mikroplastiku w wodzie przeznaczonej do spożycia. Jednak, pomimo że obecnie brak jest dowodów jednoznacznego szkodliwego wpływu mikroplastików na zdrowie człowieka, istotną kwestią jest to, jaki wpływ na organizm ludzki wywierać będzie długoletnie pochłanianie tych substancji.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ